De Diabetes Vereniging Suriname gedenkt Wereld Diabetes Dag

De Wereld Diabetes Dag (WDD) is op voordracht van de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1991 door de Verenigde Naties (VN) gesteld op 14 november. Zulks omdat Diabetes Mellitus (DM) internationaal een groeiende chronische ziekte is, die hoog op de publieke gezondheidszorg agenda geplaatst dient te worden.

De Diabetes Vereniging Suriname (DVS) is opgericht in 2004 en sinds 2009 ook lid van de IDF. De DVS is een patiëntenvereniging en heeft o.a. als doel het delen van kennis en informatie over DM, DM preventie en het stimuleren van een gezonde levensstijl bij diabeten en kwetsbare doelgroepen in de samenleving. De DVS tracht haar doelen te bereiken door maandelijkse publieke bijeenkomsten, deelname aan informatieve- en gezondheidsbeurzen zowel intern als van andere organisaties.

Ivm de WDD op 14 november heeft zij educatief geparticipeerd bij het Covab en het Diakonessenhuis binnen het thema “Access to Care”.

Zelf heeft de DVS op zaterdag 12 november jl. een educatieve trip voor haar leden georganiseerd in het Clevia Park. Met gezonde maaltijden, suikervrije dranken, uitleg en rondleiding over het park, gezondheidscomponenten in de diverse producten, toegelicht door dokter J. Rasam, en een uurtje Yoga voor diabeten door mw. Aisa Malmberg, hebben de DVS leden een leuke dag ervaren.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 26 januari 2023, met als thema “Voeding” in de Mantel aan de Keizerstraat van 18.00 tot 20.00uur.

Alle diabeten worden opgeroepen lid te worden van DVS, ongeacht de leeftijd en het geslacht!              

 Email: diabetesverenigingsuriname@gmail.com

                          

OHM