De essentie van Navrátri

De expansie van de Universele Bron, de Oerbron, drukt zich uit in Moeder Natuur. Zij manifesteert zich door de straling van haar kosmische energie in alle facetten die scheppend, onderhoudend en vernietigend zijn. Deze 3 aspecten brengen evenwicht in de natuur.
De regulerende kracht van de natuur.

De natuur onderscheidt zich in het vrouwelijk en mannelijk aspect en zo ook in ons als mens. Wij zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur.

Om als mens een evenwichtig en zelfregulerend leven te leiden is het van belang om onze verbinding met de Natuur, Prakriti te (her)vinden. Hierdoor worden wij in staat gesteld om harmonie en balans te vinden met en in onszelf en met alles wat groeit en bloeit.

Om dit te realiseren is het essentieel om de kosmische energieën in onszelf aan te wakkeren.
Alles ligt binnen ons handbereik, de Kosmische Bron Energie heeft ons alle kennis en wijsheid gegeven.

De essentie van Navrátri is dus deze kosmische energieën in onszelf aandacht te geven en deze uit te drukken in onze levenswijze. Hierdoor worden we Scheppers van ons eigen leven.

Laten wij de komende 9 dagen hiermee beginnen en deze kennis en inzichten blijven verdiepen in de resterende dagen van ons leven.

Hoe doe je dat?

De 9 sleutels van scheppen, onderhouden en vernietigen:

1. maak dagelijks contact met de Stilte, de Bron in jou.
2. zorg goed voor je lichaam, ziel en geest.
3. verdiep en verbreed jouw kennis.
4. ga de confrontatie aan met jouw schaduwkanten, vernietig wat jou niet dient.
5. zoek de natuur op en wees verwonderd.
6. wees vergevingsgezind.
7. vertrouw op de kracht in jou.
8. wees compassievol naar jouw medemens.
9. zie in alles de kosmische stralende Energie

De vrouwelijke kracht staat voor de scheppende, creatieve en ontvangende kracht.
De mannelijke kracht staat voor daadkracht en actie.
Deze krachten zijn zowel in man als vrouw aanwezig. Om in evenwicht te zijn is het van belang zowel de vrouwelijke als mannelijke kracht in jezelf te ontwikkelen.

In deze periode waarin wij de vrouwelijke kosmische kracht eren, staan wij stil bij
de vrouwen die het onderscheid hebben gemaakt in de Wereld.

Draupatí, Sítá, Ansuyá, Mandodarí, Kekayí, Kaushilyá, Dewkí, Jasomati, Rádhá, Rukmini, Moeder Theresa, Jeane D’Arc, Mata Hari, Coco Chanel, Jhánsí kí Rání, Sophie Redmond, Currie, Rambhá, Urvasi, Ammá en nog veel meer.
Zij zijn voorbeelden van hoe de Kosmische Bron Energie zich uitdrukt in het dagelijks leven.

Deze Navrátri vraagt van ons naast de aandacht voor onszelf en onze eigen naasten, vooral ook aandacht voor de ontwikkelingen in de Wereld waarin wij leven.

In het bijzonder vragen wij in deze periode aan een ieder van jullie om te bidden met een compassievol hart voor de slachtoffers van de oorlog die nu gaande is.

Subh Navrátri 
Jai Bhavání

Bron: Art. Jadoen Paragh

Shri Radha Krishna Ved Mandir
Indira Gandhiweg BR 503
Wanica
Suriname