De Heilige Maand “Purushottam Más”

Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Aangezien deze ‘extra maand (más)’ binnen de Vedische astrologie voor velen, in het bijzonder de geloofsgenoten, onvoldoende of helemaal niet bekend is en ook welke religieuze ceremoniën wel of niet verricht mogen worden gedurende deze periode, hebben het Hoofdbestuur en Priesterraad van de Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname gemeend om middels dit persbericht de betreffende informaties hierover te verschaffen.

De Vedische astrologie heeft zon- en maanmaanden en v.w. het verschil in duur tussen deze maanden wordt aan de Hindū-maankalender ongeveer om de drie jaren een extra maand toegevoegd. Deze extra maand stond aanvankelijk bekend als mal- of adhikmás (ongunstige maand) en daarna verheven tot Purushottam Más (de maand van de Heer Shrí Krishna).

Initieel bestond volgens de Hindū heilige geschriften het maanjaar uit slechts 12 maanden waaraan 12 verschillende Goddelijke aspekten (Devtás) waren gerelateerd. De 13e maand werd aan geen enkel Goddelijk aspect toegewezen. Bovendien werd aangegeven dat gedurende deze periode geen enkel religieuze aktiviteit/ offerande verricht mocht worden. Malmás voelde zich verdrietig en benaderde God Shrí Vishnu en gaf aan dat geen enkel Goddelijk aspect (Devtá) aan hem was toegekend en om die reden tot een ongunstige maand werd gerekend.

Malmás vroeg of er inderdaad geen enkel ritueel gedurende deze maand verricht mocht worden en zei verder tot de Verhevene Shrí Vishnu; “ik ben angstig en zoek mijn toevlucht tot U”. De Almachtige Shrí Vishnu ontfermde zich hierover en ging samen met malmás naar God Shrí Krishna, die zichzelf als Purushottam (de hoogststaande) aan de 13e maand aanwees. Sindsdien staat deze maand bekend als de Purushottam Más. In de Vedá’s ( o.a. Rig-Veda hoofdstuk 1, paragraaf 25, hymne 8/ Yajur-Veda hoofdstuk 12, vers 30) als de orthodoxe autoritaire stamschriften binnen de Shrí Sanátan Dharm zijn de vele religieuze betekenissen van deze heilige maand uitvoerig beschreven.

Uit het voorgaande  blijkt dus dat de zogenaamde malmás (ongunstige maand) is verheven tot Purushottam Más (de heilige maand) waarin juist v.w. het gezegende karakter rituelen, gebeden en offerandes ter ere van de Almachige in de gedaantes van Shrí Vishnu en Shrí Krishna sterk worden aanbevolen. Het onderhavige wordt vanzelfsprekend door de hoogste Hindū religieuze erkende autoriteiten te wereld t.w. de Shankarácárya’s die gevestigd zijn in India gedeeld. De gedurende deze maand gehouden vele religieuze aktiviteiten in de wereld  zijn hiervan het bewijs.

Weliswaar zijn er wel een paar rituelen die a.g.v. technische aspekten in deze periode niet mogen plaatsvinden t.w.;

  • Kámya Karma’s. Dit zijn offerandes ter verkrijging van speciale gunsten omdat deze niet nodig zijn v.w. de automatisch verkregen positieve vruchten tijdens de Purushottam-Más.
  • Deva Pratishthá ( inwijding van mūrtí’s (Goddelijke beelden)
  • Viváh Sanskárs ( huwelijksceremoniën)
  • Mundan Sanskárs ( rituele plechtigheid ter gelegenheid van het kaalscheren van het hoofdhaar van een pasgeborene)
  • Jagyopavít/ Janew Sanskárs ( ceremonie tot wording van een spirituele leerling)
  • Griha Pravesh ( het betrekken van een andere of nieuwe woning)
  • Wishesh Jagya ( uitgebreide speciale riten in grote settings)

Ten overvloede wordt uitdrukkelijk gesteld dat de reguliere ritualen, de sádháran jagya’s in de volksmond meer bekend als Kathá, Jhandí, Durgápáth, die meestal jaarlijks te huize sinds oudsher worden verricht, met de intentie “liefdevolle toewijding (nishkám bháw)” aan de Almachtige Purushottam, normaal voortgang mogen hebben. Uit het onderhavige blijkt dus dat er derhalve geen redenen zijn tot twijfels.

De Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname wenst de totale Surinaamse gemeenschap een “Shubh Purushottam Más” toe en moge de zegens van de Heer overkomen op ons geliefd Suriname. Moge wij vooral bevrijdt raken van de corona-pandemie.

Voorzitter Priesterraad
Pt. B.Nandoe Tewarie

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *