De kracht en schoonheid van Stilte

Lezing Brahma Kumaris 31 januari 2017

Anders dan gewoonlijk begon de lezing met een meditatie oefening van BK Anthony Strano met als titel: Stilte in de Mind. Mensen zeggen dat ze vrede in de mind willen, maar in plaatst daarvan neemt negativiteit nog meer toe. Sommigen gaan naar het bos of maken wandelingen op het strand op zoek naar vrede. Vrede is echter niet buiten te vinden, maar het is binnen in mij. De ervaring is stilte en balans, omdat de mind door mijn meesterschap beheerst wordt. De mind hoeft niet rond te rennen als een wild paard of een springende aap. Ik ben meester en houd de mind stil. Ik ben een zuiver en waardig wezen, die de balans van volmaakt zijn en tevredenheid houd. Er is geen verstoring door situaties in mijn gedachten en gevoelens. Ik ben een wezen van vrede.

Na deze korte meditatie oefening werd de lezing door zr. Loes vervolgd. Zij gaf aan dat stilte heelt, want stil zijn is niet slechts je mond houden. Het zijn onze tekortkomingen/ defecten, die in stilte worden rechtgetrokken. Stilte maakt dat je dingen naar een nieuw perspectief kan brengen.

We zeggen zo vaak: “ik ben stil”, maar is de mind werkelijk stil? Neen, de mind is meestal niet stil, maar we gebruiken deze woorden als excuus om weg te stappen van een situatie. Omdat wij onze balans terugzoeken, zoeken we de natuur op. Ga je bijvoorbeeld naar een recreatie oord, dan is het allemaal luide muziek en alcohol. We willen toch relaxen? Dus wat gebeurt eigenlijk met ons in zo’n situatie? We worden druk in plaats van rustig. De mind wordt wild, het gaat naar alle richtingen. Dit komt door wat we spiritueel gezien lichaamsbewustzijn of materie bewustzijn noemen.

In de mind worden verbeeldingen/ emoties aangestuurd, we kunnen visualiseren. Als de emoties heftig worden, zijn de gedachten negatief en worden aangestuurd door ondeugden, bijvoorbeeld angst. De oorzaak is dat ik me bedreigd voel op de een of ander manier. De emoties overmeesteren de mind. Het intellect – ook een faculteit van de ziel – heeft het vermogen informatie op te slaan. Stilte ervaren is het resultaat van dat ik mijn mind (gedachte/emoties) op één lijn kan brengen met mijn intellect (informatie afwegen, analyseren). Ik ben een spiritueel wezen, dat gebruik maakt van dit lichaam, materie.   

De ziel, het spiritueel wezen (atma) is van oorsprong vredevol. Als het te druk wordt, ga ik op zoek naar stilte, innerlijke rust. We kunnen meesterschap van de mind herwinnen door te zeggen: ‘stop mind ik wil nu hieraan denken’. Wat mensen vaak verkeerd zeggen: ‘ik wil niet hieraan denken’. Echter wordt je mind dan juist daar naartoe getrokken.

(Een korte meditatie oefening volgde).

Innerlijke stilte ervaren is bewust stil zijn. Als je niet stil wil zijn, zal 1 minuut stilte heel lang duren. Ben je echt stil, dan is 1 minuut zo voorbij.De schoonheid en kracht van stilte moet je voelen. Wordt meester van je mind en herinner jezelf: wie ben ik, want dan voeg je waarde toe aan je denken. Maak tijd vrj om te mediteren; laten je zintuigen je mind niet beïnvloeden. Wie is de baas of de meester of de slaaf, ik of mijn zintuigen? Wat voor informatie stuurt het intellect voor de mind? Stilte vraagt kennis en oefening.

Studeren bij de BK’s betekent praktisch maken wat wij geleerd hebben. In stilte maken wij een natuurlijke connectie met de Allerhoogste, de Bron van Stilte, de Oceaan van Stilte. De ziel ervaart ultieme stilte in deze relatie, verbonden met het huis van stilte, de zielenwereld, welke los staat van de wereld van materie. Het is de wereld zonder ruis, de spirituele wereld.

Stil zijn helpt je je krachten terug te vinden. 

Bron: Brahma Kumaris Spirituele Organisatie