De Secretaris-Generaal van VHP op bezoek bij SHP

Op woensdag 28 september 2022 heeft het bestuur van Stg. Suriname Hindi Parishad voor kennismaking op bezoek gehad, de Secretaris-Generaal van Vishva Hindu Parishad (VHP), de heer Milind Parande. VHP werd opgericht op 29 augustus 1964. Het doel van de VHP is om de hindú-samenleving te organiseren, te consolideren en de hindú-dharma te beschermen.
Er is gesproken over de activiteiten die SHP ontplooit.
Hij had ook belangstelling voor de bevolkingssamenstelling. Hij was vooral geinteresseerd in de leefwijze van de Hindustanen, hun geloof en met welke problemen ze zoal te kampen hebben.
Hij was vergezeld door de heer Rakesh Kumar Sahu. Het gesprek was zeer openhartig.

Bron: SHP