De symbolische betekenis van de lotusbloem (kamal)

De roze lotusbloem is symboliek voor de ware ziel van een individu en staat voor puurheid. De lotus groeit met zijn wortels in modder en reikt via een lange steel door het water naar het licht. Dit wordt ook gezien als de menselijke groei. De mens groeit vanuit een onbewust leven (wortels) via zijn levenspad (lange steel) naar het bewustzijn (geopende lotusbloem). In haar hoogste bloei vertegenwoordigt de lotus het spirituele. Het is tevens symbool van schepping, aangezien Brahmá Bhagaván (de schepper) uit de lotusbloem verscheen, die van de navel van Vishṇu Bhagaván ontsproot. De witte lotusbloem symboliseert de staat van totale geestelijke zuiverheid en geestelijke perfectie, en pacificatie van onze aard. De rode lotusbloem symboliseert de originele aard van het hart (hriday): liefde, medeleven, hartstocht, activiteit en alle kwaliteiten van het hart. De blauwe lotusbloem is het symbool van de overwinning van de geest door intelligentie, wijsheid en kennis. Het wordt altijd afgebeeld als een gedeeltelijk geopende knop (in tegenstelling tot de rode lotusbloem); zijn middengedeelte wordt nooit getoond.

Bron: sansaar.nl