De verschijning van Durga Mata

Deel 2

– Chakra
De chakra (discus) als wapen staat voor het vernietigen van het ego en het ontwikkelen van de visie om de Eeuwige Waarheid te realiseren. Ook symboliseert het een lotus met zes bloembladen, die de kracht die de zes seizoenen onder controle houdt, symboliseert (de discus heeft zes spaken).

– Pijl en boog
Durga houdt een pijl en boog in haar handen. Dit symboliseert dat Ze beide aspecten van energie beheerst: statische energie en energie die is opgewekt door beweging. Pijl en boog symboliseren ook wel de strijd tegen en vernietiging van adharma (alles dat tegen dharma ingaat).

– Bliksemschicht
De bliksemschicht symboliseert standvastigheid. Durga is zo standvastig als een bliksemschicht. Zoals de bliksemschicht alles kan vernietigen dat het aanraakt – zonder zelf beschadigd te raken – kan Durga ook alles vernietigen zonder ook maar een krasje op te lopen. Dit is ook een boodschap naar de mensen: wees standvastig in dharma.

– Lotusbloem
Lotusbloemen groeien uit modder en zijn toch zo rein en mooi. Ze rusten op het water, maar raken het water niet aan. Zo is iemand die verankerd is in kennis ook zuiver, mooi en onthecht van maya [māyā] (illusie). Die persoon raakt niet meer verward over de wereld om ons heen, noch laat hij zich in met verleidingen die maya teweegbrengt. Het is vredig in zichzelf en straalt vrede uit naar de buitenwereld. Durga houdt een lotusbloem vast in haar handen. Dit symboliseert dat Zij de draagster is van uitmuntende zuiverheid.

– Trishul
De trishul (drietand) duidt op diverse drie-eenheden, zoals de Trideva: Brahma, Vishnu en Shiva, die de manifestatie zijn van creatie, instandhouding en vernietiging. Deze drie fasen van de stoffelijke cyclus kunnen ook wel worden uitgelegd als geboorte, leven en dood of verleden, heden en toekomst. Aan vernietiging gaan immers creatie en instandhouding vooraf en vernietiging vindt plaats om ruimte te maken voor nieuwe creatie. Een andere drie-eenheid waar de trishula symbool voor staat, is de triguna, de drie geaardheden van de stoffelijke natuur: sattva, rajas en tamas.
Ook duidt de trishula op de drie dimensies, ook wel bekend als de drie werelden: bhuloka (aarde, de fysieke wereld), antarloka (innerlijke of tussenwereld, de subtiele/astrale wereld) en kaaranaloka (“hemel”, de oorzakelijke wereld). Nog een drie-eenheid waar de trishula voor staat zijn de drie soorten Veda mantra’s: gyaanakaand (kennis), karmakaand (handeling) en upaasanakaand (verering). Verder symboliseert de trishula de samenkomst van de drie voornaamste energiekanalen in het lichaam: pingala en shushmanan samenkomen. Tenslotte duidt de trishula op de drie rina’s (algemene verplichtingen) van de mens, namelijk aan de Deva’s (Godmanifesten), pitra’s (voorvaderen) en rishi’s (zieners).

– Hand die omhoog staat
De omhoogstaande hand staat voor het geven van zegen. Durga geeft de toegewijden van het Goddelijke haar zegen. Door ware toewijding zijn we in staat de zegen van het Goddelijke te ontvangen en door deze zegen kunnen wij tot het Goddelijke komen wanneer wij ons leven daarop inrichten.