Derde dag Rámlílá opvoering

Pujá bij het begin

Gisteren , zondag was de derde avond van de Rámlílá opvoeringen op Leiding 9a van de Shri Maha Doerga Shakti Samaadj en op Vredenburg Serie B ,  van de S.C.G.S.V. Viswe Joti;  zoals altijd begint de avond met een pujá van de deelnemers voor een goede afloop van de opvoering.

Het was zover dat rájá Janak , de vader van Sítá de bekendmaking deed dat de persoon die de Shiv boog zou kunnen optillen en breken met Sítá zou mogen  trouwen.

Van  heinde en  verre kwamen Rájá’s om de Shiv boog te breken met alle vlag vertoon en theater  erom heen, maar niemand kon deze Dhanush zelfs optillen. Ook Rávan was van de partij; toen hij aan de beurt was en hij zag dat hij de boog niet kon breken, verzon hij een smoes en  zei hij dat hij de boodschap had gekregen  om met spoed naar Lanká terug te keren.

Rávaṇ bij de boog

Rám breekt de boog

Na een laatste wanhopige oproep van  Rájá Janak nadat hij  er niemand te vinden was die de boog kon breken , kreeg Shri Rám toestemming van zijn guru Visvamitra om de poging te wagen te boog te breken . Aldus geschiedde en  Shri Rám brak de boog en mocht met Sítá kon trouwen; Sítá had nog 3 jongere zussen die op aanzoek van haar vader en na goedkeuring van Rájá Dashrath gelijk zijn getrouwd met Bharat, Laksman en Satrughana allen  broers van Shri Rám.

Alle 4 echtparen

De opvoering vinden plaats tot en met zondag 3 september a.s. Zorg ervoor er ook bij te zijn.

Het volledige verhaal van de Ramayan in het Nederlands kunt u lezen op de volgende link: http://www.arsfloreat.nl/documents/Ramayana1.pdf.

Een hard copie is ook te koop in Nederland (www.sawebstore.com).

OHM