Dholak examen

De belangstelling voor Hindustaanse muziek instrumenten  neemt gelukkig steeds meer toe. De voorzieningen om les te krijgen worden dan ook steeds beter. In Paramaribo en Wanica loopt deze ontwikkeling van het aanbod aan leerplekken redelijk goed. In de overige districten moeten zaken nog gestalte krijgen.

Op Maandag 14 November j.l. zijn er 16 dholakcursisten, waaronder 3 vrouwelijke, geslaagd (100%) bij dholmaster Shifar Adoelaziz B.Sc. voor de A-cursus Dholak.

Hierbij zijn 5 theka’s (klassieke ritmische patronen) geleerd, die moesten kunnen worden opgezegd met handsymbolen, worden bespeeld en worden herkend indien  voorgespeeld. Ook klassieke slag- en ritmebegrippen zijn geleerd, evenals het verschil tussen de op de dholak gelijkende instrumenten. Ook de onderdelen van de dholak werden uitgelegd.

De best geslaagde was dhr. Varish Bhagwandien met een uitmuntende10. Twee  deelnemers waren slechts  11 jaar oud. Zes van de geslaagden waren leden en sympatisanten van de SCSV SEWA die dit project ondersteunde. De Stg. OHM stelde  vier (4) dholaks ter beschikking van de groep studenten.

De meeste cursisten zullen nog 6 maanden  doorgaan met de B-cursus voor gevorderden, samen met de oudere studenten.

De dholak is een van de meest gebruikte slaginstrumenten in Suriname en alhoewel van oorsprong Indiaas, ontwikkelden dholki’s  een Surinaamse beat en ook verschillende typische West-Indische beats  w.o. de Chutney. Ook een eigen Surinaamse  stijl ontwikkelde zich in de loop der jaren die in  honderden originele liedjes terug te vinden is.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met dhr. Shifar via FB of APP. 8127218. En met SEWA  des zaterdags op de Dennertschool van 17 -19 uur, APP. 8728608.

OHM feliciteert de geslaagden en hoopt dat er spoedig nog meer lichtingen zullen volgen van deze dholak lessen, terwijl uitgekeken wordt naar de nog op te zetten  harmoniumlessen.

Op onze nieuwe website staat er een opsomming van de diverse muzieklessen die verzorgd worden in Suriname: https://ohmsuriname.com/zang-en-muzieklessen/
dholak-examen-1dholak-examen-2