Diploma Uitreiking Sanátan Dharm Pracáraks

Op donderdagavond 28 april jl. vond er na de reguliere mandirdienst in de Shri Vishnu Mandir aan de Koningstraat in Paramaribo een tweetal bijzondere activiteiten plaats.
De eerste activiteit was de huldiging van 3 bijzondere samáj sevak’s (gemeenschapswerkers). Dit waren de heer Kirtiekoemar Ramchand die bijkans 35 jaar ondervoorzitter van de priesterraad was, de heer Govind Kalpoe die ook vele jaren en nog steeds zijn krachten geeft aan de Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname (SDMSS) als voorzitter van het scholenbestuur van de Sanatan Dharm en de heer Satendre Soekhoe die ook 35 jaren zijn krachten heeft gegeven aan de SD als voorzitter van de Shri Laxmi Pati Mandir van de Sanatan Dharm aan de Tout Lui Faut Middenweg in het district Wanica. Intussen is daar een nieuw bestuur aangetreden.
De drie sevak’s mochten naast de vele gepaste loftuitingen door Pandit Nitin Jagbandhan, de voorzitter van de SDMSS ook een sammán patra (oorkonde) in ontvangst nemen met daarop vermeld de onderscheiding als ‘Dharm Sevak’ van de Sanátan Dharm.
De tweede activiteit was de uitreiking van de pramán patra’s (diploma’s) aan 24 cursisten van de opleiding tot assistent-geestelijke, pracárak, van de SDMSS. Deze opleiding die eerst in 2020 zou aanvangen is de eerste in zijn soort van de SDMSS. Als gevolg van Covid startte de cursus in 2021 en werd in 2022 afgerond met een examen welke een schriftelijke en mondelinge toets omvatte. Het voorgeschreven curriculum werd volledig verzorgd door pt. Jagbandhan toen nog in de functie van secretaris van de SDMSS, de heer Govind Kalpoe, mevrouw Goomti Kanhai, mevrouw Helen Wesenhagen, terwijl pt. Jayant Sewgobind en pt. Dew Sewgobind ook enkele colleges verzorgden. De colleges waren vooral bedoeld om wegwijs te worden in de rijke literatuur van de heilige boeken van de Sanátan Dharm, terwijl de student nog vele jaren van zelfstudie zal moeten uitvoeren.
Namens de pracárak’s deed de nieuwbakken pracáriká Sunaina Mohan een dankwoord aan de organisatie van de cursus.
De SDMSS bereidt ondertussen vervolgcursussen voor alsook nieuwe opleidingen zoals Náú- en *Pandit*cursussen.
De pracárak’s zullen vooralsnog worden ingezet bij het begeleiden van rouwdiensten ten huize van overleden personen. Wie ondersteuning nodig heeft, kan via zijn of haar pandit in contact komen met de nieuwbakken pracárak’s of op de website van de SDMSS de informatie opzoeken.

OHM