Diváli bijeenkomst van de Brahmakumaris

Zondag 22 oktober 2017 van 18.00 tot 20.00 u heeft de Brahmakumaris in haar hoofdkwartier aan de Cattleyastraat een Diváli “viering” gehouden. Nadat Zuster Renouschka iedereen welkom had geheten en een Diváli introduktie had gegeven kwam Zuster Loes aan het woord die o.a. dieper inging op de betekenis van dit feest dat een universeel karakter heeft. Ze had het over het schoonmaken van het huis en erf ; dat kan wel met een slang en hark gebeuren maar hoe maakt de mens zich zelve schoon van binnenuit ? We moeten daaraan werken door spiritualiteit, meditatie, liefde en andere morele waarden die de mens bezit. Als we de diyá aanmaken dan moet je innerlijk schoon zijn door het licht; Licht is het symbool van kennis, geestelijke bevrijding en liefde; deze zaken moeten we ons eigen maken; Dan pas ontvangen wij de zegen van Lakshmi Mátá . Door aan kennis te doen bevrijden we ons van duisternis en gaan we naar het licht toe. Hierna kwam Broeder Bhola Narain aan het woord die had o.a. het over de innerlijke vijanden die we moeten overwinnen om verlichting te bereiken; deze zijn jaloezie,hebzucht, boosheid, hoogmoed,gehechtheid,haat,afgunst die allen in ons lichaam huisvesten. De mens moet hieraan werken om de innerlijke verlichting te krijgen van Lakshmi Mátá waardoor we als mens beter gaan funktioneren. Hij zei dat de ingedriënten die we gebruiken bij het aansteken van de diyá te maken heeft met het menselijk lichaam . De diyá is van aarde gemaakt en dit komt overeen met ons menselijk lichaam die van stof is gemaakt; de watten die we aanmaken is de energie die warmte geeft en ons lichaam geeft ook warmte.De ghí laat het vuur aangaan en dat is de spiritualiteit.; deze is een basisvoorwaarde is om je van de innerlijke vijanden te bevrijden. Na het uitleg over Diváli maakten alle aanwezigen de door hun meegenomen diyá aan en deze werd geruild met de buurman/buurvrouw en daarna ook met andere werd de diyá verwisseld. Aan het einde werden de diyá’s op de raamkozijn gezet wat een heel verlicht werd.

OHM