Diváliviering Savitrischool

Op de Savitrischool aan de Magentakanaalweg is er op vrijdag 21 oktober een Diváliprogramma gehouden met 600 leerlingen en gasten o.l.v. eerwaarde pandit Shrí Shyam Mahadewmissier.Hij ging breedvoerig in op de filosofie en de betekenis van het Diválifeest.
Hierna waren er enkele voordrachten van gedichten en dansopvoeringen.
Er zijn diverse toespraken gehouden door oud DC Hardeo Ramadhin, het DNA-lid Reshma Mangre, DC Radjab en de minister van Economische Zaken, mw. Reshma Kuldipsing. Met een dankwoord van directeur Vishal
Mathoera, ártí, prasád en een lekkere maaltijd werd het programma afgesloten.

OHM