Diwáli viering 2022

25 oktober 2022, is de 4e dag van Diwáli, Gobardhan pújá genoemd. Gisteren bij het doen van de Mahá Lakshmí pújá werd de toewijding van de Sanátaní’s van alle denominaties aan het Diwáli feest ruim en succesvol beproefd.
Al ver voor de dag van Diwáli worden in de huizen voorbereidingen getroffen om Diwáli in alle fysieke reinheid te kunnen vieren. Huis en erf worden opgeschoond, kasten en garages opgeruimd, soms nieuwe kleding en meubilair aangeschaft.
2 jaren Covid had de collectieve beleving van dit ingetogen feest wel hevig aangetast. Sanátaní’s hebben echter behoorlijk veerkracht getoond. De spectaculaire aankomst van Hanumán op het Onafhankelijkheidsplein en de daaraan gekoppelde festiviteiten van het aansteken van de nog steeds unieke Mahá Diyá waren een voorproefje van de uitbuindigheid van de viering. Onze eigen Diwáli Nagar nu nog een mini-kermis met genoeg vegetarisch eten en drinken, beleefde ook op de zondag nog voldoende belangstelling, wat het steeds meer uithuizig participeren aan festiviteiten van de volgelingen aangaf. Ook de opmars van de Hindustáni en Indiase mit.hái wordt steeds beter zichtbaar, gezien het grote aantal aanbieders van deze producten en de gretige aftrek.
In vele buurten waren er regionale activiteiten zoals culturele programma’s en Diwáli fakkeloptochten. Má Lakshmí wordt jaarlijks graag en hartelijk verwelkomd speciaal voor deze dag.
Hoewel de gedachte aan Lakshmí Mátá vaak alleen gekoppeld wordt aan haar gunst om rijkdom te verschaffen, sijpelt langzaam maar zeker ook de gedachte en het besef door, dat Diwáli en rijkdom vooral slaan op het verwerven van geestelijke rijkdom waarbij de innerlijke negatieve menselijke eigenschappen onder controle worden gebracht in het streven om de medemenselijkheid en de band met de Almachtige te vergroten. Woede, afgunst, jaloezie, hoogmoed, egoïsme, asociaal gedrag, verslavingen moeten beheersbaar worden gemaakt en dat kan onder andere door de zintuigen te beheersen en maatschappij-verdienstelijk te worden. Dit is immer de rode draad van de Sanátan Dharm. Hoe worden wij steeds meer gecultiveerde sociale mensen in plaats van voorvechters van het recht van de sterkste.
Ook in deze tijd bestaat deze uitdaging, om steeds de holle geneugten van de westerse economisch gedreven levensstijl te completeren met een sociaal-cultureel onderbouwde maatschappelijke betrokkenheid .
In alle sereenheid werd dan ook Má Lakshmí gisteren verwelkomd in de duizenden huizen en mandirs. De ingetogen sfeer straalde dan ook van de duizenden huizen die met olielampjes en elektrische feestslingers verlicht werden in alle delen van het land.
Via social media en app berichtjes werden gisteren honderdduizenden gelukwensen naar elkaar verzonden, vaak door familie, soms door lang vergeten vrienden. Een teken dat er toch nog een sociaal gevoel naar elkaar toe bestaat en men graag zulke mooie momenten met elkaar deelt.
Diwáli is het feest van introspectie, vooruitstrevendheid, familie en maatschappij-gebondenheid, voorspoed en welvaart. Diwáli heeft dan ook niet veel met ‘Happy’ te maken eerder met bezinning en contemplatie. Het gebruik van “Happy” als Diwáli wens is dan ook schraal en ondermaats. De zegeningen van Lakshmí Má voor innerlijke bevrijding en materieel-geestelijke vooruitgang verantwoorden voor de volle 100% het gebruik van het alomvattende Shubh (gezegend) Diwáli begrip.
Het Diwáli feest draagt nog steeds de potentie in zich om uit te groeien tot een nationaal gedragen moment van bezinning, daar de kern van de inhoud van dit feest van universele waarde is. Het spoort iedereen aan om het innerlijke licht scherp en helder te laten schijnen om zo een beter en sterker individu en betere en sterkere maatschappij te ontwikkelen.
Wat symboliseert dat mooier dan een authentiek sereen flikkerende aardewerk olielampje, de diyá?
Alsnog een Shubh Diwáli toegewenst.

Radjen Baldew, 25 oktober 2022