Donatie aan scholen en PCS door Stichting OHM / Stichting BruggenBouwers en VG Himmat Nederland

De afgelopen dagen zijn er leesboeken aan diverse scholen gedoneerd door Rakesh Satram van Stichting OHM namens Stichting De BruggenBouwers in Nederland. Voor OS Garnizoenspad nam schoolhoofd mw. Holwijn de boeken in ontvangst, bij OS Pomona was dat schoolhoofd Joyce Ramdin en bij OS Devisbuiten was

schoolhoofd Cynthia Laldjie blij met de geste. Aan de Letitia Vriesdelaan zijn aan patiënten van het PCS door Ram Soekhnandan van OHM 3 rollatoren overhandigd aan  drs. Khoenkhoen,  medisch directeur, die dank uitbracht aan VG Himmat uit Nederland.

Organisatie Hindoe Media