Doodsoorzaken en Suicidesterftecijfers in Suriname

Doodsoorzaken en Suicidesterftecijfers in Suriname
Hindoestanen plegen het meest zelfmoord

Terwijl er hulp is voor mensen met problemen en suicidale gedachten, weten velen die hulp niet te vinden. De 118 hulplijn van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is 24 uur bereikbaar en het Mind Console Centre van Stg. Swarnapath is van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 13.30 uur open. Bezoek ook de website www.stgswarnapath.com voor meer informatie en de voorlichtingsfilm over suicidepreventie en de dienstverlening in Suriname.
In “Doodsoorzaken in Suriname 2012-2013”, een publicatie van het BOG, zijn de oorzaken van sterfte in Suriname over de jaren 2012 en 2013 weergegeven. De bron van de sterftecijfers zijn de overlijdenscertificaten, die bij elk overlijden door de medicus die de lijkschouwing doet, dient te worden ingevuld; vervolgens moeten deze certificaten via het Centraal Bureau voor Burgerzaken worden opgestuurd naar het BOG/afd. Epidemiologie alwaar de analyse en publicatie plaatsvindt van alle doodsoorzaken in Suriname.
In tabel 10 zijn de 10 meest voorkomende doodsoorzaken opgenomen over 2013.
De suicidegevallen worden opgenomen onder Externe Oorzaken van overlijden. Deze is verder uitgewerkt in tabel 37 over de jaren 2012 en 2013.

TABLE 10. MAIN CAUSES OF DEATH IN SURINAME, OVER 2013

 

TABLE 37. NADERE SPECIFICATIE EXTERNE DOODSOORZAKEN 2012-2013
UIt bovenstaande tabellen blijkt, dat op de lijst van 10 voornaamste doodsoorzaken in Suriname “Hart- en Vaatziekten” op de eerste plaats staat en “Externe Doodsoorzaken” waaronder o.a. aanrijdingen en suicidegevallen, op de derde plaats.
In 2012 was 39.7 % van de externe doodsoorzaken suicide en in 2013 was dat 37.4%, terwijl aanrijdingen resp.19.7% en 16.0% uitmaakten van de externe doodsoorzaken.
Gesteld kan dus worden dat jaarlijks suicide 2 maal zoveel slachtoffers maakt als in het verkeer.

Sterften ten gevolge van suicide
In onderstaande tabellen zijn weergegeven sterften ten gevolge van suicide naar geslacht, etniciteit en district.
Zo is te zien dat Hindoestanen de grootste groep vormen. In 2012 waren van de 145 sterften ten gevolge van suicide 94 (64.8%) Hindoestanen; en in 2013 waren dat 79 van de 133, dus 59.4%. Ook blijken mannen meer zelfmoord te plegen en de meeste plegers zijn tussen de 20 en 50 jaar, dus in de productieve jaren.