Drs. Harinandansingh overhandigt zijn boek aan notabelen

Op 20 juni jl. heeft de auteur, drs. Shardhanand Harinandasingh, zijn boek “Homogeniteit in  multiculturaliteit” in het Lalla Rookh gebouw gelaunced. Dit boek is recentelijk in Paramaribo uitgebracht ter gelegenheid van de jubileumfeesten in Suriname. Het werk is gestoeld op een halve eeuw verbroederingspolitiek die aan revisie toe bleek te zijn. Op basis van wetenschappelijke analyses van de interetnische verhoudingen in het land en theoretische modellen voor sociale integratie in multiculturele samenlevingen formuleert de auteur visies en strategieën voor verder opbouw van duurzame en evenwichtige naties, waarbij de diversiteit centraal staat.

Hij heeft dit boek aangeboden aan de minister van Onderwijs, prof. Henry Ori, de ambassadeur van India, H.E. Shankar Balachandran, Dr. Maurits Hassankhan, NSHI voorzitter Farid Ketwaru, Radjen Baldew, wnd voorzitter van Stg. OHM, Tanya Sietaram van de Adek bibliotheek, Rita Tjien Fooh van NAS, Jerry Dewnarain, de DC van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, Jack Uden van de NCJ, Hardeo Ramadhin, en Bhagwan Gangaram Panday van KennisKring. Hij bracht dank uit voor het werk dat verzet is i.v.m. de herdenking van 150 jaar Hindustaanse Immigratie. Op donderdag 22 juni heeft hij president Santokhi ook een exemplaar overhandigd, die liet weten de mogelijkheid te zullen creëren voor een leerstoel speciaal belast met studie en onderzoek naar vraagstukken op het gebeid van de slavernij en contractarbeid in het koloniale verleden.

Op vrijdag 23 juni heeft de auteur aan de ambassadeur van Nederland, dhr. Henk van der Zwan, ook een exemplaar aangeboden en het verzoek gedaan zijn boek ook te willen doorgeleiden naar Zijne Majesteit koning Willem – Alexander. Monseigneur

Karel Choennie kreeg ook een boek aangeboden, waarbij hij toezegde het werk aandachtig te zullen bestuderen en zijn bevindingen aan de Interkerkelijke Raad  in Suriname (IRIS) te zullen voorleggen. In de planning ligt ook de overhandiging van het boek aan de rector magnificus, professor Dr. Shantie Venetiaan. Hij sluit tevreden zijn bezoek aan Suriname af waar hij was voor deelname aan de internationale conferentie over ‘Legacy of slavery and indentured labour, and their impact on present societies’, welke van 6 tot 10 juni 2023 werd georganiseerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Als deelnemer uit Nederland presenteerde hij een essay over ‘homogeniteit in multiculturaliteit”, waarvan het gehele verhaal in zijn boek is vervat.

(OHMpr150jr)