Een les voor iedereen

De Nederlandse vertaling van de Shri Garurh Puran

“Indien de mens duizenden jaren dag en nacht zal huilen of treuren, dan nog zal zijn dierbare niet herleven. Zoals de geboorte een feit is, is de dood ook een feit. Een ieder die komt, zal ook weer gaan en wanneer de tijd daar is, zal deze persoon weer geboren worden. Dit is een feit! Geen mens, dier, boom of andere levenssoort is hiervan gespaard gebleven. Alles wat ontstaat, zal vergaan”.

Met deze passage introduceerde de Master of Ceremony, de heer Vishant Poeran tevens motivational speaker, de lancering van de vertaling van het boek Shri Garurh Puran. Als medelezer deelde hij ook zijn ervaring en de impact die dit boek heeft gehad op zijn leven en op degenen met wie hij dit heeft kunnen delen.

Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname
Ingenomen is de Commissaris van de Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname met de kennis uit het boek en feliciteert de gehele samenleving. Moge de wijze lessen uit dit boek tot u komen, opdat wij als een natie lering nemen en bewuster gaan handelen. Dit boek is niet alleen voor één doelgroep, maar voor alle mensen op de wereld die dagelijks handelingen plegen.

IRIS
De Voorzitter van de Interreligieuze Raad in Suriname, de heer Izaak Jamaluddin, belichtte de waarde van dit boek tegen de achtergrond van het karakter van onze Surinaamse samenleving: het gezamenlijk met elkaar optrekken. “Als conglomeraat, samensmelting van de samenleving, leven wij in Suriname gebroederlijk zij aan zij”. “Het verdient dan ook aanbeveling om juist weer geconfronteerd te worden met al hetgeen wij dagelijks doen, soms zonder enig besef of zelfreflectie, dat wij alles terug krijgen”.

“Het universum is een grote echo put”
Mevr. Sharmila Ramadhin heeft het mooie van het universum belicht. Waarom overkomt ons dit of dat? Ik doe niemand kwaad en toch overkomt het mij. Allemaal vragen waar wij mensen heden ten dage mee zitten. En het antwoord komt ruimschoots terug in het boek. Het goede wordt altijd beloond en kwade gestraft. Al weten we niet wanneer, maar het kaatst zeker terug.

Op 25 november 2020 is de launch van het boek Shri Garurh Puran geweest. Dit boek omvat behalve indrukken uit het Hindoeïsme ook een levensles voor iedereen. Middels dit boek kan de samenleving zich de kennis opdoen van het Universum om zo goed mogelijk te leven, maar vooral bewuster te leven. Dit boek omschrijft ons doen en laten in deze wereld.

We staan er niet bij stil dat ook wij aan de beurt komen. Ook wij zullen moeten vertrekken en het tijdelijke met het eeuwige moeten verruilen. De vraag is en blijft echter hoe, wanneer en waar.

En als we vertrekken, wat nemen we mee. Het huis, het gezin, vrienden, familie, bezittingen, ja zelfs ons lichaam nemen we niet mee. Alles blijft achter. Alleen de waarden van de daden gaan met ons mee. Hoe willen we dat de wereld ons gedenkt?

De vertegenwoordiger van de President van Suriname, de minister van Volksgezondheid in de persoon van de heer Amar Ramadhin, heeft de kenmerken en gebezigde zaken vanuit de Garurh Puran belicht. Hij benoemt ook dat hoe politiek eerlijk en oprecht moet zijn, althans volgens de leer van de Shri Garurh Puran. Tevens hoe goed het is om aan zelfreflectie te doen, zodat we van vele kwalen/ziekten ook bespaard kunnen worden.

De schrijver van dit boek, Acharya Varun Mahtabsing, geboren in Suriname, gewoond en gestudeerd in Nederland en India, is in 2010 teruggekeerd naar zijn geboorte land om zo de samenleving van zijn geboorteland ook te kunnen dienen. Van jongs af aan heeft hij veel passie voor het dienen van de samenleving. Zo is hij vrij vroeg begonnen met het werk als Pandit. Begeleid door zijn Nana (vader van zijn moeder) heeft hij op jonge leeftijd de kneepjes geleerd. Op elf jarige leeftijd is hij zelfstandig het vak als Hindoegeestelijke aangevangen. December 2014, december 2017 en (online) december 2019 heeft hij de staat Suriname vertegenwoordigd in Trinidad and Tobago als hindoe geestelijke tijdens een Internatioal Gita Forum waarbij verschillende gasten en hoogheidbekleders uit diverse landen aanwezig waren om op basis van de Shri Mad Bhagwatgita een uiteen zetting te kunnen geven over het mens zijn.

Door dit boek in Suriname te schrijven en in Suriname te laten drukken is er een Surinaams product met veel culturele en universele kennis bijgekomen waaruit de samenleving zich rijkelijk mee kan belonen.

“Geen mens is slecht!”
Het zijn de daden die een stempel op dit lichaam drukken waarmee wij gekend worden. Maar bij de geboorte waren wij allemaal schoon, vlekvrij. Gaande weg in het leven hebben wij goed en kwaad gekend en ons daardoor laten leiden. Door alleen het slechte of kwade uit iemand te belichten, drukken we die persoon meer in de richting van het slechte. Door het goede te belichten, zal de persoon bewuster worden en beter gaan leven.

“Wees een wierook die brandt”
Het kunnen leren van een wierook die zelf brandt, maar de geur aan ons teruggeeft is slechts een voorbeeld. Het geheel heeft een diepere betekenis. Zo is de lengte van de wierook kenmerkend voor ons leven, de duur. Het brandende stukje is de tijd waarin we nu leven, het licht. De rook leert ons dat wij niets kunnen vasthouden, niets is eeuwig in dit leven. De geur kenmerkt hoe wij in de samenleving herinnerd zullen worden (de emoties). De as is het verleden die een spoor achterlaat (karma).  Al moeten we bergen verzetten, we moeten blijven dienen, zonder dat we een ander (mens, dier of natuur) of onszelf enige schade toebrengen.

Het is daarom ook de taak van ons, als samenleving, samen te leven en eenheid te zoeken in diversiteit om zo de mens naar grotere hoogten te tillen.

Hoeveel vertrouwen moet de schepper niet in ons hebben gehad toen HIJ besloot ons naar de aarde te sturen om te kunnen dienen, dienen zonder te schaden?

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *