Een van de 16 sanskár’s: Símantonnayana of God Bharái

Sanskár betekent cultiveren of vormgeven. Sanskár’s zijn de belangrijkste bakens in het leven van iemand, waarlangs de vorming en de opvoeding van jonge mensen plaatsvinden en volgens welke zij, eenmaal volwassen geworden, hun leven kunnen inrichten. Sanskár’s zijn bedoeld om van het mensenkind een goed en volwaardig mens te maken.

Doorgaans zijn er 16 sanskár’s, 3 voor de geboorte en 13 na de geboorte. Niet iedere sanskár krijgt echter evenveel aandacht. Van de sanskár’s wordt tegenwoordig door de meeste mensen de námkaraa, mudan, janev, viváha en antyeshti sanskár verricht. De vorige week mochten enkele medewerkers van OHM getuige zijn van een sanskár, die door weinigen nog verricht wordt en wel de 3de sanskár:

Símantonnayana. Deze ceremonie staat onder diverse namen bekend in de diverse gebieden van India, nl. God Bharái, Shaad, Seemandham, en Valaikappu. In het westen staat het bekend als Baby shower. In de diverse gebieden zijn er dan ook verschillen in de rituelen die er verricht worden.

Ook is deze sanskár regelmatig te zien in Bollywoodfilms. Deze religieuze ceremonie is een speciale gelegenheid voor de getrouwde vrouw en vindt plaats tijdens 7e maand van de zwangerschap. De levensstijl beïnvloedt het kind nl. al in de fase vóór de geboorte. De moeder moet zich onthouden van bepaalde handelingen en haar echtgenoot moet haar ondersteunen in deze. De gemeenschappelijke betekenis van God Bharái in de Varṇáshrama-Dharma traditie is het vullen van de schoot (god is schoot en bharái is vullen) van de moeder met verschillende items, z.a. kokosnoot gemarkeerd met swastika, betelnoten, zilveren munten en cadeautjes. Deze items worden beschouwd als een goed voorteken in de hindú traditie. Het is meestal een vrouwenevenement en wordt gedaan op een door de paṇdit gekozen gunstige datum. Hieraan gaat een yagya vooraf. Dit was ook het geval bij de ceremonie welke we hier meemaakten. Na de yagya bracht de echtgenoot geurende olie aan in het haar van zijn vrouw en kamde de haren en bracht sindúr aan op de scheiding in het haar. Hierna zegende hij zijn echtgenote en het ongeboren kind. Daarna volgden alle andere aanwezige vrouwen; ze brachten om de beurt tikká aan op het voorhoofd, deden ártí (zie foto) en zetten in de god van de aanstaande moeder fruit en cadeautjes, en brachten ook zegeningen uit opdat de rest van de zwangerschap en de geboorte een goed verloop mogen hebben. Daarna werd zoals gebruikelijk het geheel afgesloten met eten, muziek en dans.

Bron: laxmiguru.com e.a.