Een vraaggesprek met Mahárishi Mahesh Yogi: Waarom je geen kwaad moet spreken over anderen

Vraag aan Mahárishi: in uw commentaar op de Bhagavad Gitá schrijft u, dat het niet vinden van fouten en niet slecht spreken over anderen, een essentiële voorwaarde is om hogere bewustzijnstoestanden te bereiken. U zegt dat wanneer een persoon slecht over anderen spreekt, hij deel heeft aan de zonden van degenen over wie hij spreekt. Hoe vertraagt ​​het slecht spreken over anderen en het vinden van fouten in anderen onze vooruitgang en verruwt het het zenuwstelsel? Wat zijn de mechanismen hierbij?

Maharishi: Wat eruit komt, geeft aan wat er in is geweest. Dus als het onrecht van andere mensen naar buiten komt, betekent dat dat het onrecht binnen in is opgeslagen. Het vertelt alleen de structuur van het hart, wat erin zit. Als iemand nooit kwaad over anderen spreekt, betekent dat dat hij een zuiver hart heeft, dat hij niet het verkeerde binnen heeft. Als er iets verkeerd is gedaan door een persoon, waarom zou ik dat dan door te denken of te onthouden, in mijn hart proberen te bewaren? En als ik het uitspreek, betekent dat, dat ik daar iets van heb bewaard. En als het verkeerde wordt opgeslagen, dan is het hart niet zuiver. Het geeft alleen aan wat voor soort opslag hier is, of zuiverheid wordt opgeslagen of onzuiverheid wordt opgeslagen. Kwaad spreken over anderen betekent eerst het verkeerde van zijn hart in ons hart transplanteren, het verkeerde van zijn geest in onze geest transplanteren, en dan die plant tot een boom laten uitgroeien totdat hij eruit komt. Veelvoudig komt het uit. Het hele proces trekt ons naar beneden.

Als je van niemand iets verkeerds hebt gezegd, betekent dat, dat je geen kwaad in je hart hebt. Dit is een maatregel. We denken nooit slecht over anderen, want als iemand iets verkeerds heeft gedaan, waarom zouden we het dan in ons hart brengen en ons hart onrein maken? Het is niet nodig. Maar als ons hart al onzuiver is, zal het “zijn soort” hier en daar oppakken en de kwaliteit ervan versterken.

Er is dat spreekwoord: “Vogels van dezelfde veren komen samen.” Als er vuil in het hart is afgezet, zal het hier meer vuil vandaan halen. Vogels van dezelfde veren komen samen. En dan zal dat wat er ook samen bij elkaar “gevlogen” is, ook eruit vliegen.

Je kunt niet zeggen: “O, hoe kan die man zich zo gedragen, als hij mediteert?” Dat betekent dat we niet weten hoeveel goeds er in hem is toegenomen. We hebben hem drie jaar geleden niet gezien. Er is altijd een verbetering. We denken nooit iets negatiefs over iemand, vooral omdat, als we eenmaal mediteren, onze gedachtekracht enorm toeneemt. En als we met deze toegenomen denkkracht laag over iemand denken, duwen we hem naar beneden om zo laag te zijn.

Nooit denken we verkeerde gedachten van anderen, noch spreken we ze uit. Nooit.

Het is niet nodig om onze tijd en energie te gebruiken om te denken en te spreken over iets dat ons leven niet verbetert, dat ons niet helpt om te groeien. Het is niet de moeite waard.

Dus besteed je energie en krijg vreugde, geluk, evolutie, meer vermogen om te genieten, meer vermogen om te creëren. Op dit gebied besteden we onze energie en tijd.

Bron: www.tm.org