Eerder financiering voor minderjarige student

Elk nieuw studiejaar kent ook altijd een aantal nieuwe regels. Dit jaar is er een kleine verandering voor de groeiende groep 16- en 17-jarigen die aan een hbo- of universitaire opleiding beginnen.

Steeds meer minderjarigen beginnen al aan een studie. Tot nu toe hadden die pas per 1 oktober van hun eerste studiejaar recht op studiefinanciering of studielening. Hun ouders ontvingen tot die tijd kinderbijslag en eventueel een (inkomensafhankelijk) kindgebonden budget.

Die grens, waarbij de kindertoeslagen worden vervangen door studiefinanciering, schuift dit jaar op naar 1 september. Minderjarige eerstejaars moeten dus opletten dat ze de studiefinanciering op tijd aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meerderjarigen

Meerderjarige studenten aan hbo of universiteit hadden altijd al recht op studiefinanciering vanaf het begin van hun opleiding. De ’stufi’ bestaat tegenwoordig uit vier onderdelen: een lening, ov-studentenkaart, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De lening en het collegekrediet moeten na de studie worden terugbetaald, inclusief rente. Maar de ov-kaart en aanvullende beurs kunnen (deels) worden omgezet in een gift als studenten hun diploma binnen tien jaar halen.

Meerderjarigen die een vmbo-, havo- of vwo-opleiding of volwassenenonderwijs volgen, hebben geen recht op studiefinanciering. Ze kunnen wel een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij DUO. Exclusief aanvullende toelages bedraagt die tegemoetkoming €113,30 per maand voor thuiswonende scholieren en €264,16 voor uitwonenden. Dit is een gift en hoeft later niet te worden terugbetaald.

Mbo’ers

Minderjarige mbo’ers hebben geen recht op studiefinanciering, maar ze kunnen wel een ov-studentenkaart krijgen. Scholieren op mbo-niveau 1 en 2 reizen daarmee gratis op werkdagen of in het weekend. Voor mbo’ers op niveau 3 en 4 kost de ov-kaart €89,07 per maand, maar dat bedrag wordt kwijtgescholden als zij binnen tien jaar hun diploma halen. Minderjarigen op het mbo hoeven ook geen lesgeld te betalen.

Mbo-scholieren krijgen pas studiefinanciering vanaf het eerste kwartaal nadat zij 18 jaar zijn geworden. Hun ouders ontvangen tot de achttiende verjaardag van hun kind wel kinderbijslag en het inkomensafhankelijke kindgebonden budget. Er kan dus maximaal drie maanden zitten tussen het stoppen van de kinderbijslag en de start van de studiefinanciering. De ouders moeten deze periode zelf financieel zien te overbruggen.

Studiebegroting

Naast geld van de studiefinanciering en een bijbaantje krijgen veel studenten ook maandelijks een bedrag van hun ouders om rond te komen. Budgetinstituut Nibud adviseert nieuwe studenten en hun ouders om samen een studiebegroting te maken. Zo is in één oogopslag te zien hoeveel een student maandelijks nodig heeft, hoeveel geld de vader of moeder eraan kan bijdragen en hoeveel er kan worden geleend.

Extra inkomsten

Studenten die hun inkomen willen aanvullen, kunnen ook een beroep doen op speciale fondsen die giften verstrekken. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij universiteit of hogeschool. Soms is er wel een kleine tegenprestatie verbonden aan zo’n gift. Een tip voor meerderjarige studenten is ook om zorgtoeslag aan te vragen. Sommige studenten vergeten dat en dat is natuurlijk zonde.

Deze week maken tienduizenden nieuwe studenten kennis met hun nieuwe stad, en beginnen ze een nieuwe fase van hun leven. De Financiële Telegraaf geeft tips.

 

Bron: De Telegraaf