Elkaars naam weten stimuleert samenwerken

Een Chinees experiment onder 154 studenten, uitgevoerd door de Northwestern Polytechnical University van Xi’an, heeft aangetoond dat het weten van elkaars naam kan bijdragen aan samenwerking.

Bij het experiment ging men uit van het bekende ‘gevangenendilemma’: twee criminelen die samen schuldig zijn aan een vergrijp worden in aparte cellen gezet. De politie vertelt beide gevangenen dat als hij tegen de ander getuigt, een verminderde straf de beloning is. Als ze elkaar niet verlinken, worden ze allebei vrijgelaten. In andere woorden: samenwerking zou in dit geval voor beiden de beste oplossing zijn. Maar vertrouwen hebben in de ander brengt een groot risico met zich mee: het kan betekenen dat jij alleen opdraait voor het misdrijf. Een duivels dilemma dus.

Men legde de studenten, die allemaal op dezelfde school hadden gezeten, eenzelfde soort dilemma voor, maar in plaats van vrijlating of strafvermindering werd hier een financiële beloning in het vooruitzicht gesteld. Bovendien gaf men de studenten de mogelijkheid elkaar bij wijze van straf geld afhandig te maken.

De conclusie van het experiment was dat als een studentenkoppel elkaars naam niet kende, er 25 procent minder werd samengewerkt. Kenden ze elkaar wel bij naam, dan werd er in 50 tot 75 procent van de gevallen samengewerkt. Ook bleek dat, bij het spelen van meerdere rondes, de anonieme koppels elkaar steeds vaker straften, terwijl de studenten die elkaar kenden het vaker wilden bijleggen, ook als men elkaar aanvankelijk had verraden.

De resultaten komen overeen met andere onderzoeken, waaruit bleek dat mensen vaker tot wreedheden ten opzichte van anderen in staat zijn als er sprake is van anonimiteit. De onderzoekers willen in een volgend experiment uitzoeken of de resultaten hetzelfde zijn met spelers die elkaar niet kennen, maar wel elkaars naam weten doordat ze vlak voor het spel aan elkaar zijn voorgesteld. Men wil zo onder andere meer inzicht krijgen in hoe men bij online samenwerking tussen mensen die elkaar nog nooit hebben ontmoet de slagingskans kan vergroten.

Bron: http://theoptimist.nl/elkaars-naam-weten-stimuleert-samenwerken/