Energie wordt niet vernietigd

Het fundamentele element van de schepping van het hele universum is energie. Energie is onuitputtelijk en oneindig, daarom berust de wedergeboorte theorie van de Sanatan-cultuur vanuit wetenschappelijk en filosofisch oogpunt volledig op waarheid. Deze verklaring werd gegeven door professor Tiwari, de vice kanselier van de Nehru Gram Bharati Deemed University Prayagraj (NGBU), Uttar Pradesh, India, die het programma voorzat in een eendaags internationaal webinar over “Reincarnation theorie in de Sanatan cultuur”.


Dit webinar werd georganiseerd door de gezamenlijke inspanning van de afdeling Sanskrit van NGB en Suriname Hindi Parishad. Dr. Narendra Nath Vyas wierp een gedetailleerd licht op de reïncarnatie-theorie die inherent is aan de Indiase cultuur door middel van de mythologische verhalen van Ulkamukh en Tungdhwaj. Dr. Trimbak Nath zei dat de reïncarnatie-theorie de basis is van de Sanatan-cultuur. Acharya Pankaj wierp een gedetailleerd licht op de filosofie van de reïncarnatie-theorie. Mevrouw Mandrachal Ghisaidoobe, lid van de Suriname Hindi Parishad, prees de reïncarnatie theorie van de Sanatan-cultuur door als voorbeeld aan te halen dat net als hoe in de natuur een continue recycling plaatsvindt, precies zo gebeurd het met ons leven.

Acharya Chandrika Prasad Jethoe, een bekende astroloog en Vastu Shastra-expert uit Suriname en een alumnus van NGBU, deelde zijn oude ervaringen over zijn studie periode aldaar. Acharya Brajendra Mishra gaf gedetailleerde informatie over reïncarnatie-theorie gebaseerd op astrologie. Dr. Dev Narayan Pathak, hoofd van de afdeling Astrologie, Rituelen, Vastushastra en Sanskriet, Pravartan NGBU, vertelde dat zonder het concept van wedergeboorte, karma, verlossing, ziel en God zinloos zijn.

De moderne samenleving keert zich af van religie en karma. Principes als ‘Matri Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Atithi Devo Bhava’ zijn alleen gebleven als principes van boeken. Over de hele wereld heerst er naast trots op eigen volk, eigen gebied en eigen taal ook nog religieuze verbittering en onverdraagzaamheid. Gevangen in de duisternis van het menselijk materialisme, raakt de mens onwetend over de mysterieuze essentie van het leven. Met dit educatieve MoU van de Suriname Hindi Parishad (SHP) and Sanskrit afdeling van de NGBU zal de promotie en verspreiding van de Sanatan-cultuur en de richting van het begrijpen van het wetenschappelijke element dat erin vervat is, in een stroomversnelling komen en een groot deel van de de samenleving zal er baat bij hebben.

Het programma werd gecoördineerd door Dr. Adinath en de heer S. Pramsoekh, voorzitter van SHP, bedankte de deelnemers voor hun bijdrage. Bij deze gelegenheid waren honderden studenten uit beide landen aanwezig, waaronder de secretaris van SHP, Kishan Firtoe, Hind -afdelingshoofd Dr. Mamta Mishra en Dr. Alok Kumar Vishwakarma.

Professor S.C. Tiwari