“Fitch degradeert Suriname: gaan wij failliet?”

Kenniskring houdt een belangrijke discussieavond op dinsdag 7 maart a.s. in het Lalla Rookh gebouw met als thema: “Fitch degradeert Suriname: gaan wij failliet?” De gastsprekers zullen zijn drs. Steven Debipersad, econoom en drs. Anand Biharie MA, BSc, financieel- economisch deskundige.
Alle economische analyses en verwachting wijzen een neerwaartse trend van onze economie. Was het -3% in 2015 en -9 % in 2016 voorspeld Fitch een verdere daling. De VES geeft ook zonder doeken erom te winden dat we richting faillisement gaan als er niet aan de noodrem getrokken wordt en snel produktieprocessen op gang worden gebracht. Wat zal met de Suralco plant gebeuren. Zal de olie prijs stijgen? Zal Guyana haar olie door Staatsolie laten raffineren. Zullen investeerders nog komen. Waar zal het goedkoop kapitaal vandaan komen vragen ondernemers zich af.
KennisKring leden, gasten en de media zullen alle ruimte krijgen met de gastsprekers in discussie te gaan. Met deze recente maatschappelijke ontwikkelingen hoopt Kenniskring middels discussie een bijdrage te leveren de samenleving te informeren. Deze avond is toegankelijk voor haar netwerk leden uit de overheid-publieke-en private bedrijfsleven en voor overige belangstellenden. Kenniskring, KK is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door regulier inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerklid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geyen bestuur, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage van minimaal srd 20,- aan de gasten ter dekking van kosten van die avond.