Frisse wind bij het Sanatan Dharm scholenbestuur

Het scholenbestuur van de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha aan de Koningstraat organiseerde op zondag 5 januari jongstleden een goed bezochte bijeenkomst tezamen met de leerkrachten van de diverse gemeentescholen en een afvaardiging van het  hoofdbestuur van de gemeente.

Er werd een lijvig programma afgewerkt waarbij de ongeveer 200 aanwezigen, voornamelijk leerkrachten van de diverse scholen en enkele culturele organisaties zoals de OHM, van 9 uur tot 14 uur bezig gehouden werden.

Drs. Amrika Anroedh als voorzitter van het scholenbestuur gaf de aftrap waarbij hij het belang van de bijeenkomst benadrukte als  het moment om over diverse zaken het Sanatan Dharm onderwijs betreffende meer te weten te komen. Veel  zaken die moeten worden verbeterd werden door hem aangekaart waaronder het synchroniseren van het studiemateriaal over de Sanatan Dharm gedurende de diverse leerjaren. 60 jaar na de instelling van SD gemeente scholen is er nog geen standaardwerk en het voornemen is om 2 boekjes uit te geven. Anroedh maakte melding van meer van zulke bijeenkomsten in de toekomst.

Drs. Amrika AnroedhDrs. Imro San A Jong gaf in zijn presentatie het belang van Transcendente Meditatie volgens de in het westen bekende  leer van Maharishi Mahesh Yogi  voor de mensheid weer. Met 6 miljoen getrainden sinds de oprichting is deze vorm van meditatie een factor van betekenis in de wereld en vele landen passen deze vorm van meditatie al toe in het onderwijs met hoopgevende resultaten.

Hij besprak vervolgens de tussentijdse data verkregen uit het experiment met deze vorm van yoga op de Shri Parvatischool in Wanica, waar de 3e en 4e klassen er aan meedoen. De resultaten zijn hoopgevend, maar voor een definitieve conclusie wordt het eind van het schooljaar afgewacht.

Pt. Nitin Jagbandhan gaf in zijn bijdrage de noodzaak van het kennisaspect over de Sanatan Dharm weer, waarbij niet slechts het religieus aspect maar ook de brede wetenschappelijke waarde van deze eeuwige leer behandeld moet worden. De geschiedenis van Bhárat, de Sanátan Dharm in een brede context, de kennis over astrologie, astronomie, chemie, fysica, dans en muziek etc. moeten allemaal in de schoolliteratuur vermeld worden voor een dieper inzicht in wat de Dharma inhoudt. Ook hij maakt zich sterk voor het toegankelijker maken van het studiemateriaal.

Pt. Nitin Jagbandhan

Amrika Anroedh gaf in de slotpresentatie  een uitgebreid overzicht van de Áyurved. De inhoud was een eigen lezing waard, gezien de gedetailleerdheid van de materie. Kern is dat de Áyurved als Upved van de Veda’s intussen wereldwijd een erkende natuurgeneeswijze is die bredere toepassing in Suriname verdient. Het kan naast de allopathische (westerse) geneeskunde worden toegepast en is vaak een kostenbesparende behandelwijze van veel voorkomende ziektebeelden.

Aan het eind van de presentaties was er een huldiging van jubilarissen van de gemeentescholen, wat in een ander artikel wordt belicht.

OHM RB


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *