Gangá rivier Gháts worden steeds schoner, maar het water is nog steeds erg vervuild!

Een schone  Gangá rivier  heeft misschien geen topprioriteit in  Varánasi ,India bij deze verkiezing, maar het is zeker een belofte die sterk genoeg is om besproken te worden in deze  mediterende stad die plotseling  te  maken heeft  met enorme bouwactiviteiten.

Het bouwstof van verandering dat de lucht vervult en de toegangen tot de  de 84 even  beroemde gháts van de stad vervuilt , illustreren  deze veranderingen het best. Men kan  er maar op hopen om ongehinderd  van de ene ghát naar de andere te kunnen  lopen zonder gehuld te raken in  stof of ander afval. Moderne roestvrij stalen  vuilnisbakken flankere  deze paden flankeren en het vuilnis lijkt daarin terecht tekomen.

Er zijn nog enkele plekken met plassen van  urine of vee mest, maar de gháts zijn omgetoverd tot toegankelijke  openbare ruimtes met schone zitplaatsen en uitzicht op de heilige rivier.

Niet veel zouden  dit voor mogelijk hebben gehouden  tot in mei 2014, toen Varánasi Narendra Modi verkoos  als de Lok Sabha vertegenwoordiger. In overeenstemming met de verkiezingsbelofte van de minister-president, is netheid op de ghats  duidelijk de missie van Modi  , met de Varánasi gemeentelijke corporatie en de Nationale opdracht van het Centrum voor Schone Gangá (NMCG) in tandem werkend.

Deze positieve veranderingen hebben jammer genoeg geen invloed op de heilige Gangá rivier zelf. Het  Namami Gange project om  de Gangá te  reinigen van ernstige vervuiling maakt nog niet genoeg vooruitgang. ‘De vervuilingsniveaus van de Ganga’s blijven  gevaarlijk’, zei een hoge ambtenaar van het Centraal Pollution Control Board (CPCB).

“We hebben continu water testen in Varánasi  en de vervuilingsgraad blijft ongewijzigd vooral omdat faecale colibacteriën niveau’s  nog steeds even hoog zijn.”

‘Er is maar één oplossing om dit probleem aan te pakken en dat is het onderscheppen van het afvalwater en het te zuiveren. Dat is het gebied van de civiele werkzaamheden die worden gedaan door de NMCG. “

De Sankat Mochan Foundation, een lokale niet-gouvernementele organisatie voerde een laboratoriumtest van het Gangá water in januari uit en vond dat het faecale colibacteriën niveau van 35.000 per 100 ml in de buurt van de Rajendra Prasad ghát – wel  70 keer hoger was  dan toegestaan volgens de zwemwater   limieten  van de  CPCB’s. Bij de Varuná Samenvloeiing, washet cijfer  een onthutsend 3,10,00,000 per 100 ml. Er zijn 50-60.000 dagelijkse zwemmers in de Gangá

 in Varánasi en velen merken de  stank ,die ze  negeren, in de hoop dat het geloof hen bescherming zal geven.

Volgens de NMCG website heeft de overheid personen ingezet zg. ‘trash skimmers’  die  drijvend afval uit de rivier verzamelden – in Varánasi.  Maar u zult ze niet meer zien  daar de  gemeentelijke commissaris van Varánasi  Shrihari Pratáp Sháhi deze werkwijze  binnen twee maanden heeft stopgezet omdat het niet werkte . “Nu zijn er acht boten  ingezet die dit werk doen”, zei hij.

NMCG beweert op haar website  ook drie nieuwe crematoria te hebben toegestaan  in de stad, maar deze zijn nog niet gerealiseerd.Het enige elektrische crematorium op Harishchandra Ghát werkt alleen  wanneer iemand  het verkiest  boven de traditionele brandstapel aan de oever.

 

Volgens critici is  “de focus in Namámi Gange project  meer cosmetisch van aard , als het mooi aankleden van  een zieke persoon en doen alsof alles in orde is,” zei Prof Vishambhar Náth Mishra,  lid van een  faculteit bij IIT Banáras Hindu University en voorzitter van de Sankat Mochan Foundation, die is betrokken is bij het wel een wee van de  Gangá  rivier sinds het  Indira Gándhi tijdperk en  zelf  bij  twee fasen van het Gangá actieplan betrokken is geweest .

Mishra zei dat zijn stichting meerdere malen  de Federale minister Uma Bhárti heeft geschreven over het project van Gangá  vernieuwingen , maar nooit een reactie  heeft gekregen.

Ook de leden van het consortium van iiTS welek zijn ingebracht  door  Modi om het project van een schone rivier op zich te nemen  betreuren persoonlijk  het gebrek aan vooruitgang. “Het project is noch goed ontworpen, noch erg wetenschappelijk gepland” zegt  een senior IIT onderzoeker betrokken bij de uitvoering anoniem.

Prof Kavitá Sháh, coördinator voor het  Banáras Hindu University’s nieuwe Madan Mohan Málviya Onderzoekscentrum voor de Gangá rivier , wijt het gebrek aan vooruitgang op de frequente leiderschapswisseling  op de NMCG en de slechte coördinatie tussen de autoriteiten, zoals het  IIT Consortium, NMCG, IIT BHU en CPCB.

Prof UK Choudhary, voorheen met het BHU’s Gangá Centrum voor Onderzoek belast , vergeleek de huidige status van het programma met  het meenemen  van de Gangá naar een  schoonheidssalon s zonder behandeling van haar ernstige ziekten. BJP leiders zoals Varánasi burgemeester Rám Gopál Mohley en Shiv Sharan Páthak, die de  PM’s public relations bureau bemensen , beschuldigden  de deelstaatregering voor het gebrek aan vooruitgang.