Gáyatri Mahávigyán Havan Yajna

In een mooie tuin langs de Suriname rivier vond hedenochtend de Gáyatri Mahávigyán Havan Yajna plaats. Een gezamenlijke Yajna waarbij 130 personen waaronder 90 volwassenen en 40 jongeren in gebed gingen o.l.v. Swámi Raghavánand Parivrájak van de Brahma Rishi Áshram  Suriname aan de Kwattaweg. Het doel was oprechtheid,waarheid,wijsheid,bewustzijn en gelukzaligheid,reiniging en zuivering van ons intellect en in het bijzonder spirituele aanwakkering te bereiken.

De ochtend begon om 08.00 uur waarbij er met bhajans en kirtan in de openlucht langs stromend water de juiste spirituele sfeer werd opgeroepen. Daarna volgde de gezamenlijke hawan met de offerandes. De diverse deelnemende organisaties gaven hun  zienswijze op  deze wijze van gezamenlijk gebed. De Swámi gaf in krachtige formulering uitleg over de Gáyatri Mantra, haar oorsprong, haar betekenis, haar doel en haar kracht.

Een groep van circa 30 personen was helemaal uit Damboetong,Saramacca afgereisd om deel te nemen aan deze spirituele ochtend.

Een opmerking van de Swámi mbt de janew sanskár binnen het Hinduïsme was opmerkelijk. De janew sanskár is niet voorbehouden aan jongens of aan brahmánen, maar kunnen ook vrouwen en andere játs (kasten) eraan  meedoen. De 16 sanskárs binnen het leven zijn niet voorbehouden aan een ját of een geslacht, aldus de Swámi.

De sfeer was devoot en sereen en  de vibraties van de bijeenkomst voelden heel positief aan. Mw.Sila Kisoensing samen met de ondersteunende organisaties kijken terug op een geslaagde yajná welke zeker meer navolging mag vinden.

Met een prithi bhojan werd de ochtend in een gemoedelijke sfeer rond 11.00 uur  afgesloten.