‘Geld lenen kost geld’-waarschuwing heeft geen enkel effect

2014-12-29 15:19:10 DEN HAAG - Een pinautomaat van de Rabobank in het centrum van Den Haag. De geldautomaten van de bank worden door medewerkers van Brinks niet worden bijgevuld als protest tegen de manier waarop Brink's Nederland wil reorganiseren. Daarbij verliezen circa zeshonderd van de ongeveer duizend werknemers hun baan. ANP BART MAAT

De waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ blijkt geen enkel afschrikwekkend effect te hebben op consumenten die online een lening afsluiten, wijst onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit. Hoewel elke kredietverstrekker verplicht is de waarschuwing in zijn reclame-uitingen op te nemen, heeft die geen aantoonbaar effect op het gedrag en de houding van de consument.

Uit het AFM-onderzoek blijkt dat de waarschuwing geen invloed heeft op het aantal keren dat consumenten op banners van kredietverstrekkers klikken of op de wijze waarop ze zich oriënteren op leenmogelijkheden. ‘We hebben twee maanden lang een website van een kredietverstrekker in de gaten gehouden’, zegt Daniëlle de Jong, woordvoerder van de AFM. ‘Afwisselend hebben we de bestaande banner getoond, een alternatieve banner of helemaal geen banner.’ Bij de alternatieve banners werden slogans zoals ‘Een slimme lener checkt de kosten’ gebruikt. De onderzoekers vonden ook geen meetbare invloed op de houding van consumenten ten aanzien van geld lenen, de voorgenomen handelswijze en de manier waarop consumenten kredietreclames ervaren.

Om het effect van de kredietwaarschuwing te meten, is het experiment twee maanden lang uitgevoerd in de online verkoopomgeving van een kredietverstrekker. ‘We wilden onderzoeken wat het psychologische effect is van de waarschuwingen’, zegt De Jong. De AFM heeft het onderzoeksresultaat besproken met het ministerie van Financiën. Dat moet nu beslissen of er iets moet veranderen aan de wettelijke verplichting om kredietnemers te waarschuwen.

De verplichting voor kredietverstrekkers om de ‘Let op! Geld lenen kost geld’-waarschuwing prominent op hun website te tonen bestaat sinds 2009. De waarschuwing moet consumenten stimuleren beter over hun keuze na te denken en de consument wijzen op de financiële consequenties van een lening. In sommige kredietreclames wordt het afsluiten van een lening als iets vanzelfsprekends gepresenteerd. De verplichte waarschuwing moet daar tegenwicht tegen bieden.

Hoewel het gedrag van de consument volgens het AFM-onderzoek niet direct beïnvloed wordt, citeert de AFM wel drie deskundigen die op mogelijk andere positieve effecten van de waarschuwing wijzen. Volgens deze hoogleraren beïnvloedt de waarschuwing de sociale norm over lenen. Mensen gaan erdoor minder positief tegen lenen aankijken. Ook draagt de banner mogelijk bij aan de herkenbaarheid van een lening in een omgeving waar het niet direct duidelijk is dat het om een lening gaat. Consumenten zelf zijn positief: 80 procent vindt het positief dat de overheid kredietverstrekkers verplicht om een waarschuwing in hun reclames op te nemen.

Bron: http://www.volkskrant.nl/economie/-geld-lenen-kost-geld-waarschuwing-heeft-geen-enkel-effect~a4429032/