Gelekoorts Vaccinatie voor reizigers uit Suriname

Bericht aan reizigers uit Suriname

Bent U van plan naar het buitenland af te reizen en landen in de volgende gebieden te bezoeken t.w.:

Afrika, Azië, Zuid- en Midden Amerika en het Nederlands-, Engels- en Franssprekend Caraibisch gebied, let dan op de volgende wenken:

 1. Voor alle bovengenoemde landen geldt dat U een internationaal gelekoorts vaccinatie bewijs in bezit dient te hebben.
 2. De gelekoorts vaccinatie heeft een levenslange geldigheidsduur. Indien U eerder gevaccineerd bent, en zulks kunt aantonen, hoeft U, indien U gaat reizen naar een der eerdergenoemde gebieden, geen verdere vaccinaties te ontvangen, maar slechts de overschrijving naar het internationaal boekje aan te vragen tegen vergoeding vn de vereiste kosten.
 3. Er is geen gelekoorts vaccinatie bewijs vereist voor bezoek aan de VSA en Nederland (en de rest van Europa)
 4. Indien U in aanmerking komt voor een gelekoorts vaccinatie, dient U er voor te zorgen dat U deze neemt tenminste 10 dagen voor vertrek.
 5. Indien U als transito passagier in een van de bovengenoemde landen aankomt en minder dan 12 uren in dat land doorbrengt, hoeft U volgens de IHR (International Health Regulations van de WHO, geen bewijs van vaccinatie te overleggen en is elke belemmering in uw reisschema uit den boze.

Voor het verkrijgen van de gelekoorts vaccinatie bent U bij het BOG, afdeling Medisch Centrum terecht, maar let wel op het volgende:

 1. De vaccinatie is mogelijk op elke werkdag tussen 7.30 u. en 13.00 uur
 2. Het vaccin is veilig en kan toegediend worden aan volwassenen en kinderen vanaf de leeftijd van 1 (een) jaar.
 3. De uitzondering hierop vormen de volgende groepen:
 4. Mensen met een acute koortsende ziekte ten tijde van de vaccinatie.
 5. Zwangere vrouwen, behalve in speciale levensbedreigende situaties of op duidelijk advies van de gezondheidsauthoriteiten.
 6. Mensen met aantoonbare ernstige verlaagde immuniteit.
 7. Mensen met aantoonbare ziekten van de thymus.

Het BOG doet vanwege de beperkte beschikbaarheid van het gelekoortsvaccin in de wereld, een dringend beroep op het reizigers publiek om de aangegeven richtlijnen goed in de gaten te houden bij het plannen van uw volgende reis. Ook is het noodzakelijk om het verstrekte internationaal gelekoorts vaccinatiebewijs zeer zorgvuldig met uw reisdocumenten te bewaren. Hierdoor voorkomt U verspilling van het vaccin door onnodige her-vaccinaties en vaccintekorten bij de uitvoering van het nationaal vaccinatie programma tegen gelekoorts.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld mbt de gelekoorts situatie, kunnen maatregelen aangescherpt of versoepeld worden, waarover er tijdig melding zal worden gemaakt.

 

Gele Koorts

Gele Koorts wordt veroorzaakt door het Gelekoorts virus. Er zijn twee vormen van gelekoorts namelijk de stads-gelekoorts en bos-gelekoorts. De stadsgelekoorts wordt overgebracht door de Aedes muskiet. Bij de bosgelekoorts is sprake van een andere muskietensoort die het virus van de aap op de mens overbrengt.

KLACHTEN

Gele Koorts kan milde tot ernstige symptomen veroorzaken zoals hoge koorts, koude rillingen, misselijkheid, geelzucht, bloedingen en nierfalen. In ernstige gevallen kan dit leiden tot de dood

Op 7 maart 2017 werd er door de Nederlandse gezondheidsdienst melding gemaakt van Gele Koorts bij een toeriste, die de infectie in Suriname heeft opgelopen. De besmetting heeft waarschijnlijk in het Brownsberg gebied plaatsgevonden. De getroffen persoon was niet gevaccineerd tegen Gele Koorts. Dit betrof de eerste Gele Koorts melding uit Suriname sinds 1972. Vooralsnog zijn er geen andere meldingen in het Brownsberg gebied. Het BOG heeft een actieplan in werking gesteld, waarbij preventie door middel van vaccinatie prioriteit heeft. Iedereen die zich bevindt in Gele Koorts risico-gebied (waaronder het binnenland van Suriname) zonder te zijn gevaccineerd loopt het risico Gele Koorts te krijgen. Vaccinatie biedt de enige volledige bescherming tegen Gele Koors. Na inenting is men levenslang beschermd tegen het Gelekoorts virus. Vanaf 11 juli 2016 werd door de Wereld Gezondheidsorganizatie vastgesteld dat het internationale Gele Koorts vaccinatie bewijs voor alle reizigers onbeperkt geldig is ongeacht de datum waarop deze verkregen is. In veel landen wordt de Gelekoorts inentingen verplicht gesteld, indien men reist naar of afkomstig is van een risico (endemisch) Gelekoorts land. Dit houdt in dat men minimaal tien dagen voor men het land binnenkomt tegen het Gelekoorts virus gevaccineerd moet zijn, anders mag men het land niet in.

Indien U behoefte heeft aan meer detail informatie, gelieve contact op te nemen met het BOG op telnrs: 497978, 499494 tst. 107, 108, 125, Rodekruislaan nr. 15.

 

 

 

 

 

Bron: BOG,25-4-2017