Geluidsoverlast

 

In Suriname was  er tot voor kort relatief nog maar weinig geluidsoverlast in de samenleving. Het geluid van een feestje in de buurt of luide knallen van vuurwerk kon je vroeger nog wel accepteren en vergoelijken. Hell Riders motorfietsen, speciale uitlaten op bromfietsen, opgevoerde auto’s met luidruchtige uitlaatsystemen , mega geluidsinstallaties in auto’s en opendak tourbussen verstoren nu extra de openbare rust en orde. Zelden treedt de politie op ,of wordt er iets structureels aan gedaan.

In andere ,druk bevolkte landen al dan niet met veel industrie en vliegverkeer is het wel anders. Een artikel uit de Telegraaf:

 Soms realiseer ik me pas hoe luidruchtig India is, als ik er juist even niet ben. Het is alsof er iets niet helemaal klopt, wanneer ik bijvoorbeeld voor familiebezoek in Nederland ben en de herrie van India nog nagalmt in de stilte. De rust van Nederland blijkt echter ook maar relatief. In een NTR-documentaire luidden wetenschappers de noodklok over geluidsoverlast. Over twintig jaar zou het in Nederland het grootste milieuprobleem zijn. Het constante lawaai zou zelfs levensgevaarlijk zijn door de stress die het oplevert.     Als de waarschuwing van de wetenschappers klopt, heeft India een groot probleem. Volgens Amerikaans onderzoek staan drie Indiase metropolen in de top vijf van steden met het meeste lawaai. Die conclusies lijken te kloppen. Er is in India namelijk altijd heel veel geluid. Op een willekeurig moment hoor je een groenteboer die zijn longen uit zijn lijf schreeuwt, een concurrerende koopman die zijn lok-roep kracht bijzet met een bel, een fietsriksja die constant zijn fietsbel rinkelt, andere belletjes uit een hindoetempel, bulderende stadsbussen, slijptollen van bouwvakkers die de klok rond werken en natuurlijk de voor India kenmerkende onophoudelijke kakofonie van talloze claxons.

Het verbaast me soms dat Indiërs een andere perceptie van geluid lijken te hebben. In restaurants kan de muziek namelijk tergend luid zijn, in bussen krijst Bollywoodmuziek doorgaans boven het geluid van de dieselmotor uit.

Toch lijkt langzaam maar zeker ook door te dringen dat het geluid ook lastig en zelfs problematisch kan zijn. Het stadsbestuur van Mumbai heeft onlangs een klachtenlijn geopend waar burgers kunnen spuien over geluidsoverlast. Het is aan twintig agenten – dat is één per miljoen inwoners – gewapend met een decibellenmeter om die klachten te verhelpen. Echt stil zullen ze het echter nooit krijgen.