GLO Pt. Ramadharschool 1 vernoemd naar pandit Inderdath Tilakdharie, en naamplakkaat en naambord van Pt. Ramadharschool onthuld

Onderwijs is de grondstof en zuurstof van onze samenleving, omdat onze economie van onderwijs afhankelijk is, maar ook omdat onze sociale en politieke waarden en instituties van onderwijs afhankelijk zijn. Onderwijs is daarom meer dan leren alleen. Het is de deur tot kennis en kunde en vormt de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Het gaat in deze om de jeugd, die de toekomst is van ons geliefd Suriname.

Goed onderwijs is de beste garantie voor de verdere ontwikkeling van in deze de jongere Surinamers in persoonlijk, intellectueel, sociaal-maatschappelijk, cultureel, religieus, economisch en spiritueel opzicht. Scholen die een heldere visie, doelen en plannen hebben, moeten worden gestimuleerd en ondersteund in de uitvoering en realisatie van de plannen en doelen. De verantwoordelijkheid voor het verzorgen en bieden van goed onderwijs moet liggen bij de scholen zelf.

Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker heeft door de jaren heen haar bestaansrecht en waarde bewezen, en zij heeft de verantwoordelijkheid genomen voor bijzonder en toegepast onderwijs, ondanks de vele obstakels die zij op haar pad tegenkwam. Zie ook dan de prachtige resultaten van de GLO-toets, die elk jaar boven de 80% ligt.

Ze heeft haar bijdrage weten te leveren aan de scholing en vorming van de aan haar toevertrouwde pupillen, mede middels een strakke discipline en door het motiveren van leerkrachten, die op hun beurt weer de leerlingen inspireerden. Het is een feit dat door deze inspiratie en stimulans de Pandit Ramadharschool door de jaren heen sterk is gaan uitbreiden, waardoor er steeds meer leslokalen moesten worden bijgebouwd.

Echter, werd door de grote toestroom van leerlingen de school gesplitst in de Pandit Ramadharschool 1 en 2. Met de onthulling en vernoeming van de Pandit Ramadharschool 1 naar Pandit Inderdath Tilakdharie op 8 augustus wordt een grote geestelijke geëerd die van grote betekenis is geweest voor de Arya Dewaker en Suriname en een voorbeeldfiguur is. En is dit een bekroning van zijn religieuze, maatschappelijke en spirituele carrière en is deze handeling een terechte hulde aan hem.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *