25 oktober: Govardhan Pújá

Govardhan Pújá of Bali Pratipada wordt elk jaar op de dag na Diváli gevierd. Het valt in de maand Kartik en dit jaar wordt Govardhan Pujá gevierd op dinsdag 25 oktober.

Govardhan Pújá wordt door miljoenen mensen vooral in Noord-India gevierd om de geschiedenis van Govardhan Parbat te herdenken. Er wordt algemeen aangenomen dat Govardhan Parbat levens van verschillende mensen heeft gered door onophoudelijke regens. Veel toegewijden geloven erin dat de inwoners van Gokul de God van de regen Indra aanbaden. Maar het was Heer Krishna die wilde dat mensen tot de Annakut-heuvel of Govardhan Parbat zouden bidden. De mensen van Braj begonnen toen op advies lord Krishna Govardhan Parbat te aanbidden in plaats van God Indra en dit maakte Heer Indra erg boos. Als gevolg hiervan begon Lord Indra onophoudelijk te laten regenen. Toen Heer Krishṇa dit te weten kwam, kwam hij om de mensen van Braj te redden en hen te beschermen tegen de onophoudelijke regen door de heuvel Govardhan met zijn pink op te tillen. Deze dag wordt dan gevierd als Govardhan Pújá. Op deze dag brengen toegewijden hulde aan Govardhan Parbat en God Krishṇa.

De hindoe filosofie leert de mens dat kennis, devotie en liefde aan de natuur altijd overeind blijft en dat arrogantie,  hoogmoed en schade aan de natuur altijd ten val en nadele komt van zowel de individu als de samenleving. In Maharashtra wordt de dag gevierd als Padva of Bali Pratipada. De Maharashtrians geloven dat Heer Vishṇu op deze veelbelovende dag de demon koning Bali naar Patal Loka had geduwd.

Toegewijden bieden granen zoals tarwe, rijst en curry van grammeel en bladgroenten aan bhagwán Krishṇa op Govardhan Pújá.