Groot tekort aan gekwalificeerd e-commercepersoneel

Ruim 50% van de e-commercebedrijven heeft moeite om goed personeel te vinden. Dit zal nog moeilijker worden: veel werkgevers in de e-commerce verwachten een groei van hun bedrijf. Daarvoor hebben ze hoog opgeleide mensen nodig, maar op dit moment zijn daar te weinig van.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met Human Capital Tafel Logisitiek.

Consumenten besteden steeds meer online. Het e-commercepersooneel om de zaken goed te kunnen afhandelen, is dan ook flink toegenomen. Bij zelfstandige webwinkels (pure online players) en de webwinkels van fysieke winkels (omnichannel players) zijn inmiddels 125.000 mensen werkzaam.

Het gaat om ruim 20.000 hoger opgeleide mensen met specifieke e-commerceskills, 80.000 man aan ondersteunend personeel en nog eens ruim 20.000 zelfstandigen met een webwinkel.

Groei

Het afgelopen halfjaar werden ruim 7.800 mensen gezocht in diverse e-commerce-functiegebieden. Dit aantal loopt in de nabije toekomst verder op; alle geënquêteerde werkgevers rapporteren een groei van het aantal vacatures in alle functiegebieden.

Deze groei komt in 73% van de gevallen door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Ook vervanging van personeel (62%), behoefte aan nieuwe digitale competenties (38%) en verandering van bedrijfsactiviteiten (34%) spelen een rol. Opvallend daarbij is de grote vraag naar hoger opgeleiden: 77% van de vacatures is hbo+.

Opleiding

Sophie van Rooij, programmamanager Thuiswinkel e-Academy: “Met het actieprogramma e-Academy ondersteunen we het hoger onderwijs in Nederland met het afstemmen van het onderwijs op de gevraagde competenties uit de e-commercepraktijk. We werken samen met 13 grote hbo-instellingen in Nederland. Ondanks de goede stappen die zij maken in het moderniseren van hun curriculum, is de uitstroom vanuit deze opleidingen nog niet voldoende om te voorzien in de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Versnelde uitbreiding van het aantal opleidingen met e-commercecompetenties is noodzakelijk om de online groei van het Nederlandse bedrijfsleven bij te kunnen houden.”

Gezocht: m/v

Meer dan de helft van de werkgevers verwacht in de komende zes maanden moeilijk vervulbare vacatures. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan sollicitanten en/of een tekort aan sollicitanten met online werkervaring.

De top 5 van moeilijk vervulbare vacatures bestaat uit: online marketeers (bij 51% van de werkgevers), (big) data analyst (37%), front end developer (34%), software developer (33%) en customer journey expert (30%).

Vier op de tien werkgevers nemen mensen aan met minder werkervaring in het vakgebied, en zorgen voor externe bijscholing of interne training. Drie op de tien werkgevers zijn echter niet bereid om de vacature-eisen aan te passen, dus zij intensiveren de wervingsinspanningen. Opvallend daarbij is vooral het verhoudingsgewijs hoge aandeel van internationaal werven (22%).

Bron: De Telegraaf