Grootse Gítá Jayantí-viering op vrijdag 22 december 2023

Gítá Jayantí is een festival, dat de dag markeert waarop de Bhagavad Gítá, een heilig Geschrift in het Hinduïsme, werd onthuld aan Arjuna door Heer Krishna tijdens de Mahábhárata-oorlog. Dit festival valt op de Ekádashí (de elfde dag) van de maand Márgashírsha volgens de Hindú kalender, dat meestal overeenkomt met de maanden november of december in de westerse kalender.
Tijdens Gítá Jayantí voert men rituelen uit ter ere van de Bhagavad Gítá. Mensen lezen passages uit de Gítá en reflecteren op de diepere betekenis ervan. Mandirs organiseren speciale programma’s, lezingen en processies om het belang van de Bhagavad Gítá te benadrukken. Devoten beschouwen deze dag als heilig en geloven dat het bestuderen van de Gítá spirituele inzichten en leiding biedt voor het dagelijks leven.
Dit jaar wordt Gítá Jayantí groots gevierd in Suriname door verschillende organisaties gezamenlijk, waaronder de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn (ISKCON), de vereniging Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname (SDMSS), de Culturele Unie Suriname (CUS), Stg. Organisatie Hindoe Media (OHM), Stg. Art of Living Suriname, Stg. Yuvádal Suriname, Shri Seetárám Mandir, Stg. Vishva Hindu Parishad en de Sat Kabir Sansthá Suriname. De viering van Gítá Jayantí is gekoppeld aan een Gítá Yatrá.
Om 18.00 uur zal met de Bhagavad Gítá gelopen worden vanuit de Shri Seetárám Mandir aan de Amritsarweg no. 4 (zijstaat Soekhanstraat) naar de ISKCON-tempel aan de Kwattaweg nr. 459. Op het terrein van de ISKCON-tempel zal de Gítá Jayantí-viering voortgezet worden tot 21.00 uur, met een Yagna, Mantra Meditatie, toespraken, een podiumprogramma, inclusief prasádam.
Er zal transport zijn van de ISKCON-mandir naar de Shri Seetárám Mandir
vanaf 17.30 uur.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *