Guru Dev over het verwerven van een menselijke geboorte

“Het verkrijgen van een menselijk lichaam is iets zeldzaam – maak er ten volle gebruik van”.

Er zijn vier miljoen levensvormen die een ziel kan aannemen. Als men het lichaam van een mens krijgt zou men deze kans niet moet verspillen.

Elke seconde in het menselijk leven is erg waardevol. Als u er geen waarde aan hecht, dan heeft u niets ter beschikking en zult u uiteindelijk huilen.

Omdat u een mens bent, heeft God u het vermogen gegeven om na te denken en te beslissen wat goed en slecht is. M.a.w. u kunt de best mogelijke actie ondernemen. Beschouw uzelf niet als een zwak of gevallen wezen. Wat er tot nog toe ook gebeurd mocht zijn omdat u het niet wist, wees in het vervolg voorzichtig.

 

Als u na het verkrijgen van een menselijk lichaam God niet kunt bereiken, dan hebt u een diamant voor de prijs van spinazie verkocht.

Het is veel beter om als mens geboren te worden dan als een deva. Geboren worden als deva is vergelijkbaar met de geboorte van elke andere levensvorm. Men kan als een God worden geboren door bepaalde offers te brengen en door karma, enz. geassocieerd met het goddelijke, met de bedoeling om goddelijk plezier te hebben; de gedachten van de devtá’s dwalen onophoudelijk door de overvloedige aanwezigheid van leuke dingen in de hemelsferen, en dus zijn ze niet in staat om purushártha [acties in overeenstemming met de doelstellingen van het menselijk leven en de evolutie] uit te voeren. Om deze reden wordt de menselijke geboorte beschouwd als superieur, omdat door het zoveel mogelijk uitvoeren van purushártha men uiteindelijk een kan worden met God.

Na het bereiken van de geboorte moet de mens niet onzorgvuldig handelen en moet de beste purushártha nauwgezet worden uitgevoerd. Vervullen van de eigen dharma met het behouden van het geloof in Paramátmá is de grootste purushártha. Streef ernaar om in dit leven een met God te worden. Heb vast geloof in de veda’s en shástra’s en vertoef in gezelschap van verstandige mensen die ook vertrouwen hebben in die geschriften. Alleen dan zal het doel van je leven worden vervuld.

Verricht zonder aarzeling goed werk.

De jiva heeft voor vele, vele  eboorten samsára (wereldse leven) ondervonden. Aan haar tendens om Paramátmá uit de buurt van samsára te zetten vergt inspanning. In werkelijkheid, het doel van het leven is om de geest te weerhouden van de betrokkenheid met dit wereldse leven. Als men zich bezig houdt met de spirituele praktijken van Bhagván en over Hem blijft denken en spreken, zal de geest beginnen stil te staan bij Hem, en na enige tijd, zal het zichzelf terugtrekken uit samsára.

In onze dagelijkse leven moeten we een strategie ontwikkelen om ons bezig te houden met goede zaken en zaken gerelateerd aan het goddelijke.

Mocht er een negatieve gedachte ontstaan dan moeten we proberen om het uit te stellen naar een later tijdstip door te zeggen, “Ik zal het morgen doen, of de dag daarna” Op deze manier kunnen verkeerde handelingen steeds worden uitgesteld.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *