Guru Purnima 3 juli 2023

Guru is een Sanskrit woord en betekent letterlijk: verdrijver (ru) van duisternis (gu); met duisternis wordt onwetendheid aangeduid. Dus een guru is iemand, die onwetendheid wegneemt, dus kennis bijbrengt. Púrṇimá betekent volle maan. De eerbied voor de Guru wordt collectief tot uitdrukking gebracht met Guru Púrṇimá, de dag van volle maan van de maand áshárh (juni/juli), die dit jaar op maandag 3 juli valt.

Sinds de grijze oudheid bestaat er in de Indische cultuur een traditie van cultivering van kennis en wetenschap (jnyán en vidya). Niet voor niemendal heten de oudste boeken Veda’s (letterlijk: weten); hierin zijn namelijk de wetenschappelijke en de spirituele kennis vastgelegd door de Rishi’s (zieners), die de diepste werkelijkheid hadden ‘geschouwd’ (darshan). Zoveel waarde werd aan (spirituele) kennis gehecht, dat aan de Guru de hoogste plaats werd toebedeeld, gelijk aan en zelfs boven die van de ouders. Veel eerbied was men verschuldigd aan zijn moeder en vader, die verantwoordelijk zijn geweest voor de lichamelijke geboorte en als de eerste Guru’s zijn opgetreden. Maar evenveel of zelfs meer eerbied was men verschuldigd aan de Guru, die de geestelijke geboorte heeft bewerkstelligd. Vandaar het onderscheid tussen ekajáta’s (eenmaal geborenen), die nog niet door het licht van de spirituele kennis zijn geraakt, en dvija’s (tweemaal geborenen), die de wijding van een Guru hebben ontvangen, zodat ze zich verder aan hun spirituele ontwikkeling kunnen wijden.

Guru Púrṇimá staat ook bekend als Vyás Púrṇimá, ter ere van Maharishi
(Ved) Vyás, de grote wijze, die volgens de overlevering de redactie van de Veda’s heeft verzorgd en die traditioneel tevens als auteur van het machtige epos Mahábhárata (inclusief de Gítá), alsook van de Puráns, wordt beschouwd. Hij is de Ádi-Guru (de eerste Guru), die de Guru-shishya-parampará (traditie van Guru en discipel) introduceerde en van wie alle oprechte Guru’s over de hele wereld de geestelijke nakomelingen zijn.
Bron: Jnan H. Adhin