Handboek over VEDISCHE DHARMA aangeboden aan DNA voorzitter

Op 5 mei 2018 is het handboek De Vedische Dharma  in Nederland verschenen. Het gaat over moraal, karma, mantra’s, rituelen en bhajans en is geschreven door prof. dr. Chan E.S. Choenni. Het geeft antwoord op eigentijdse vraagstukken vanuit de Vedische Dharma, gebaseerd op inzichten en wijsheden die hun wortels hebben in het oude India van 2.000 voor Christus tot 500 na Christus. Die inzichten zijn primair gestoeld op de Veda’s – vier zeer oude heilige geschriften – en op andere religieuze werken. Dharma is een breed concept, breder dan religie en is een hele levensbeschouwing en een betrouwbaar kompas om een goed leven te leiden en op de juiste manier te handelen. Leven in overeenstemming met de Dharma bepaald jouw Karma. Choenni geeft op toegankelijke wijze en vanuit een eigentijdse interpretatie inzicht geeft in de Vedische Dharma.

Het boek bestaat uit twee delen met ieder tien hoofdstukken. Deel I gaat over uiteenlopende onderwerpen variërend van de kennis over God en de verschillende wegen om God te bereiken, deugdzaamheid en dienstbaarheid (seva) en de Vedische levenswijze. Ook thema’s als humaniteit en mensenrechten, bestuur en leiderschap, opvoedingen gezinsleven, zelfbeheersing en duurzaamheid komen aan de orde. Tevens worden thema’s als tolerantie, non-discriminatie en acceptatie van mensen behorend tot het derde geslacht (LGBTI) gebaseerd op de Vedische bronnen behandeld alsook over riten en rituelen. Deel II geeft naast een korte inleiding over het Hindoeïsme en de verspreiding van de Hindoes over verschillende gebieden tevens uitleg over het vuurofferritueel (havan/puja) en de Vedische i.c. Hindoe symbolen. Verder wordt aandacht geschonken aan epische werken als de Ramayana en Mahabharata en aan relevante passages over goed en kwaad in de Bhagavad Gita. Ook zijn er zestien bhajans (spirituele liederen) opgenomen in het Hindi met betekenis ervan in het Nederlands.

DNA voorzitter Jennifer Simons was zeer vereerd met de aanbieding, dankte de auteur en vond het erg belangrijk dat normen waarden worden benadrukt in onze multi religieuze samenleving. Ze zal het hoofdstuk over bestuur en leiderschap extra doorlezen.  Het boek telt 396 pagina’s en kost 27,50 euro. Bij de aanbieding van dit boek was professor Chan Choenni vergezeld van de Stg. OHM bestuursleden Amriet Gangaram Panday en notaris Mr. Amreeta Baidjoe.

De auteur, Prof. dr. Chan(dersen) E.S. Choenni (Paramaribo, 1953) studeerde politieke wetenschappen en wetenschapsfilosofie. Hij promoveerde in de sociale wetenschappen en heeft zich tevens gekwalificeerd als onderzoeker en als historicus. Hij was bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Chan Choenni heeft uitgebreid gepubliceerd over de geschiedenis van de Hindostanen. Momenteel doet hij onderzoek naar de honderdjarige geschiedenis van Afro-Surinamers (1863-1963) in Suriname. Hij is opgevoed en gevormd in de traditie van de Vedische Dharma.  

OHM

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *