Hanumán Swami als voorbeeldfiguur

Wat weten wij van Hanumán ji zijn kwaliteiten en eigenschappen? De verhalen om hem heen zijn geweldige metaforen en lessen voor het leiden van een gelukkig leven. Wat leert Hanumán Swami ons?

Onbevreesdheid

Hanumán was niet bepaald een normale “persoon” (in feite was hij een vánar met super kracht), maar zijn onverschrokken aard is duidelijk in alles wat hij doet in de Rámáyaṇa. Hoe wordt dit aspect belichaamd? Niets is zeker in het leven. Vaak is het leven zelfs beangstigend. Risico’s nemen is niet gemakkelijk, en vaak projecteren we onze eerdere negatieve ervaringen die er toe kunnen leiden dat we echte leven uit het oog verliezen. De kunst is om geconcentreerd te blijven op de doelen, ongeacht de omstandigheden. Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk; maar het kan worden bereikt. Meditatie, yoga, en een goed geestelijk leven zijn het hart van het creëren van een onverschrokken en moedig leven.

Loyaliteit

Hanumán’s enige wens was om Shri Rám, zijn Heer dienen. Zijn loyaliteit was onverschrokken. Maar elke relatie, vriendschap of anderszins, vereist loyaliteit om te overleven. Om te voorkomen dat het uit elkaar valt.
Wees eerlijk wanneer u uw mening deelt, zelfs als het een hard standpunt betreft. Dan verdien je hun respect.
Ben ondersteunend in uw vriendschap, om geen andere reden dan om uw vriend gelukkig te zien. Test niet hun loyaliteit, daag ze niet uit om te zien hoe ze zullen reageren. Blijf gefocust en laat de zaken normaal voortgang hebben. Als er zich iets voordoet, pak het dan aan.

Aanpassingsvermogen

Vaak , was de situatie zo nijpend in de oorlog tegen het kwaad Ravaṇ, waardoor de hele missie in gevaar kwam.
Hanumán moest steeds oplossingen bedenken om iedereen te redden. Een voorbeeld hiervan was toen hij ver moest reizen om naar een bijzondere medicinale plant te zoeken om Rám’s broer Lakshman te genezen. Bij het zoeken naar de juiste plant op de aangewezen berg, raakte hij verward over de juistheid hiervan.
Daarom werd hij een reus en pakte de hele bergtop mee op zijn hand naar Lanka. Dit is waarachtig een geweldige metafoor.
Soms vereist het leven dat je snel groeit en meer dan voorheen aankunt. Het is niet makkelijk … maar je moet bereid zijn om die stap te doen. Het nemen van die last op de schouders zou kunnen leiden tot de belangrijkste persoonlijke groei van uw leven.

Kracht door zuiverheid van het Hart

Hebt u ooit de uitdrukking “Zij / hij praat echt uit het hart” gehoord? Mensen die hartelijk zijn worden vaak gerespecteerd, geliefd, gewaardeerd, en niet makkelijk vergeten. Hanumán was zeker een verpersoonlijking van deze kwaliteit. Zijn nederigheid en mededogen toonden dit in alles wat hij deed, omdat hij handelde in dienst van anderen- vooral voor zijn guru, Shrí Rám.
Mensen waarderen het wanneer zaken in alle ernst, of met goede bedoelingen gedaan worden zonder de behoefte aan erkenning.
Jezelf toestaan om transparant te zijn en liefdevol met anderen om te gaan is een teken van kracht, geen zwakte. Het geven zonder verwachtingen stelt ons in staat op een niveau van kracht te komen.

Wees onbaatzuchtige, denk ook (eerst) aan anderen. Wees openhartig en positief ten opzichte van anderen. Wees onbevoordeeld en focus. Luister en stop met reageren. Wees bescheiden.

Bron: OHM