Hari Om Tat Sat

Hari Om Tat Sat

oṁ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas tri-vidhaḥ smṛtaḥ
brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā [BG – 17.23]

Vanaf het begin van de schepping worden deze drie woorden Om Tat Sat gebruikt om de Allerhoogste Absolute Waarheid aan te geven. Deze drie symbolische voorstellingen werden gebruikt door de brāhmaṇa’s, tijdens het zingen van de hymnen van de Veda’s en tijdens de offers voor het welbehagen van de Allerhoogste.
Shri Krishna zegt dat : “Om Tat Sat” wordt gebruikt tijdens de Yajnas (offers) en Hij legt in de opvolgende verzen uit wat deze woorden namen betekenen.

‘Hari’ staat voor het manifest universum en het leven.
Om – Het geluid of de Brahman als trillingen.
Tat – ‘Dat is het mooie en liefdevolle, vol van kwaliteiten, het almachtige, alwetend en alomtegenwoordig en Kutastha (dat wat ongewijzigd blijft) van de Saguna Brahman.
Sat – ‘waarheid’ die de onbeschrijfelijke Absolute Waarheid of Sivam van Nirguna Brahman aangeeft .

Daar het reciteren van Gita is een yajna of offer zelf is (BG – 18.70), wordt aan het eind van elk hoofdstuk “Om Tat Sat” gebruikt net als elke andere yajna zoals door Shri Krishna in de vers Hari Om Tat Sat
Uit een nauw verwante interpretaties:

‘Hari Om Tat Zat’ betekent ‘Dat is de Waarheid’. Dat wat ik zie met mijn ogen en dat wat buiten mijn ogen is, zijn allebei hetzelfde, niet anders. De schepper en de schepping zijn niet twee. De Creator heeft niet de schepping geschapen , maar heeft zich gemanifesteerd of zichzelf getransformeerd tot de schepping.