Herdenking 197e geboortedag Maharishi Dayanand

Traditiegetrouw zal de Vereniging Árya Dewaker, ook dit jaar, de 197e geboortedag van de grote Mahárishi Dayanand Saraswati-ji herdenken op maandag 8 maart. Swami Dayanand werd geboren in een orthodoxe Brahmánse familie in Tankara (Gujraat) op de 10e van de Hindoe kalender Mágha, welke in dat jaar samenviel met de christelijke jaartelling op 11 februari 1824.
De naam van zijn vader was Karsanji Tiwari, een gelovige aanhanger van de Shiva beweging. De naam die Swami Dayanand van zijn ouders kreeg bij de geboorte, was Dayaram Mulasankar. Het leven van Dayanand veranderde na enkele incidenten. Toen hij veertien jaar oud was, heeft hij in opdracht van zijn vader, de hele dag gevast om de dienst ter ere van Shiva in de mandir bij te wonen. Bij die gelegenheid rezen er talrijke vragen m.b.t. de ware God en Dayanand besloot om op zoek te gaan naar de juiste antwoorden op zijn vragen. Hij verliet zijn familie en ouderlijk huis en reisde dwars door noord-India op zoek naar een ware guru.
Na lange zwerftochten kwam hij uiteindelijk in contact met Swami Wirjanand in de stad Mathura in het jaar 1861. Als discipel van Swami Wirjanand maakte hij kennis met de oude religieuze literatuur, Sanskriet en de Veda’s, waarin hij de antwoorden kreeg op zijn vragen. Bij het nemen van afscheid van zijn eerwaarde guru, vroeg deze aan Dayanand om de kennis van de Veda’s die hij had opgedaan niet alleen voor zichzelf te houden, maar deze te brengen naar hen die in de ban waren van verkeerde tradities, bijgeloof en allerhande onmenselijke handelingen tegen eigen broeders en zusters, alles in naam van religie.

Swami Dayanand accepteerde de opdracht van zijn guru en richtte in 1875 de Árya Samáj op, om via deze vereniging de boodschap van de Veda’s te brengen naar de mensheid. Behalve het verspreiden van de leer van de Veda’s bekommerde hij zich ook om de vele onmenselijke handelingen die orde van de dag waren en niet strookten met de leer van de heilige Veda’s z.a. kinderhuwelijken, huwelijken tussen twee onbekenden waarbij soms het verschil in leeftijd van zelfs 50 tot 60 jaren als normaal werden gezien, geen onderwijs voor meisjes en vrouwen, weduwen die samen met hun overleden echtgenoten op de brandstapel moesten om levend verbrand te worden, eigen broeders die verstoten werden als onaanraakbaren, het verwerpelijke kastenstelsel en het aanbidden van vele goden en halfgoden.

Ook is de bijdrage van deze grote zoon van India m.b.t. de onafhankelijkheid van India een bijzondere en niet te verwaarlozen. Door zijn predicatie en leer, heeft hij grote patriotten ten tonele gebracht die in de geschiedenis geboekstaafd zijn als onvergetelijke vrijheidsstrijders. Ook op het gebied van Hindi als voertaal, heeft Swami Dayanand een heel grote bijdrage geleverd.
Vereniging Árya Dewaker
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *