HERDENKING 31STE WERELDRELIGIEDAG

Op zondag 15 januari 2017 werd in het multicultureel centrum van Arya Dewaker voor de 31ste keer de wereldreligiedag herdacht.
Het thema dit jaar was “spiritualiteit als instrument voor de ontwikkeling van de mens”.
Er waren voordrachten van vertegenwoordigers van de Sanatan Dharma, Arya Dewaker, Surinaamse Islamitische Vereniging, de Bahai gemeenschap, R.K.Bisdom, federatie van Javanisten, Madjlies Moeslimien Suriname, Brahma Kumaris, Soefi Gemeenschap, Toriqul Islam Suriname, de Ahmadiya Gemeenschap, de Rastafari en de Winti religie.
Alle sprekers benadrukten dat elke godsdienst spiritualiteit als basis heeft. De geestelijke ontwikkelingvan de mens is niet mogelijk zonder liefde en respect.
Ze hebben uit de religieuze boeken als de Veda’s, Rámáyana, Koran, Bijbel,Pimbon (van Javanisme) e.a. verzen/stukken aangehaald en nader uitgelegd over het thema.

 
Alle inleiders hebben hun voordrachten bij het bestuur o.l.v. mw. Hedy Heymans-Soeters ingeleverd; deze stukken zullen samen met de besluiten van de dag die door de vertegenwoordigers zijn geaccordeerd aan de regering worden aangeboden zodat deze in haar regeerprogramma zullen worden opgenomen waarmee een goed beleid gemaakt kan worden; het beleid op het gebied van geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling moet een weerspiegeling zijn van de religieuze gemeentes van het land; dit hoopt de organisatie.Eigenlijk moest het programma van de dag via de T.V. uitgezonden worden vindt de voorzitter van de Stg. Wereldreligiedag.

Bron: OHM