Herintroductie van Hindí-Onderwijs op gemeentescholen

Op woensdag 5 oktober heeft de overhandiging van de lesbrief Hindí Bolná Síkhiye plaatsgevonden aan de schoolbesturen van de Sanatan Dharma en de Arya Diwaker.
Deze lesbrief is door samenwerking van Suriname Hindi Parishad, Sanatan Dharma en Arya Diwaker tot stand gekomen. De Sanatan Dharma is vertegenwoordigd door de pracáriká mw. Aartie Kalpoe en de pracárak hr. Karan Jaggesar.
Het doel van deze lesbrief is dat aan het eind van de les de leerlingen in staat zijn om aan de hand van plaatjes:
• te herkennen welk voorwerp er wordt uitgebeeld
• de voorwerpen in Hindí te kunnen benoemen
• de Hindíbenaming van de voorwerpen uit te spreken.
Deze lesbrief bevat verschillende tekeningen/plaatjes, waarvan de namen in het Devanágaríschrift (Hindíschrift) en in het Romaanse schrift zijn geschreven. De namen zijn vertaald in het Nederlands.
Deze lesbrief is bestemd voor groep 7 tot en met groep 10 en mulo 3.
De meeste tekeningen zijn van de belevingswereld van de leerlingen, dus herkenbaar voor hen, en kunnen tevens als kleurplaatjes gebruikt worden.
Met deze lesbrief hoopt de commissie die heeft gewerkt aan de lesbrief dat de leerlingen geinteresseerd raken om de Hindítaal te leren.
Door samenwerking kunnen we veel meer bereiken.