Het belang van het doen van een yajña

Yajña’s zijn rituele aanbiddingen, die sinds onheugelijke tijden bestaan. Yajña is een Sanskritwoord; in het Hindí ‘yajña’ en ‘jag’ (jag betekent ook wereld). In Suriname (ten onrechte) meer aangeduid als ‘pújá’ (verering), homa/hawan (vuuroffer), kathá-jhaṇdí (lezing-vlagritueel), graha-shánti (speciale dienst om ongunstige invloeden van planeten te verlichten). De genoemde aanduidingen zijn onderdelen van een yajña.

Yajña is dus meer en in een yajña is de hoeveelheid van de mantra’s ook veel meer. Mantra’s zijn spreuken in het Sanskrit uit de heilige geschriften, welke door een of meer paṇdit’s worden gereciteerd. Het zijn klanken die een bepaalde vibratie teweegbrengen bij het reciteren. Deze vibraties creëren zuiverheid in de omgeving. Wetenschappelijk onderzoek en studies tonen aan dat yajña’s harmonie in het individu en de samenleving creëren. Om de beste resultaten te boeken moet een yajña op de correcte manier en op een astrologisch bepaalde datum gedaan worden door daarvoor speciaal opgeleide paṇdits. Een yajña kan een of meer dagen duren en door een of meerdere paṇdits tegelijk gedaan worden. Hoe meer paṇdit’s tegelijk de mantra’s reciteren, hoe krachtiger de vibraties zullen zijn. Mensen van alle rangen en standen, in ieder land en over de hele wereld kunnen lichamelijk, psychisch, sociaal en ecologisch baat vinden bij de rituelen van een yajña. Yajña’s kunnen voor jezelf of voor een ander verricht worden, ook op afstand, om het lijden te verlichten dat door de ongunstige invloed van planeten veroorzaakt wordt. Ze verwijderen obstakels uit ons leven. Yajña’s worden om vele redenen verricht, bv. om de financiën te verbeteren, relaties te versterken, een gunstig begin van een zaak te bewerkstelligen, enz. Ze helpen ons niet alleen onze materiële wensen te vervullen, ze maken ons ook bewust van de beperkingen van onze menselijke inspanningen. Ze verminderen aandoeningen z.a. stress, angst en depressie die vaak door onze moderne, snelle leefwijze veroorzaakt worden.

Yajña’s doen ons beseffen dat onze handelingen zonder goddelijke genade niet de gewenste resultaten zullen hebben. Door dit inzicht stroomt er genade in ons leven en wordt onze band met God verdiept.

Een yajña is géén vervanging van een medische behandeling, maar kan ondersteunend, stimulerend, zuiverend etc. werken. Uiteraard werkt een yajña niet alleen, u moet ook aan uzelf werken en zelf ook presteren.