Het effect van meditatie op de beide hersenhelften

Al duizenden jaren mediteren mensen om innerlijke harmonie te bereiken. Alle grote godsdiensten onderwijzen het mediteren als middel tot geestelijke verlichting. Meditatie verhoogt de concentratie, vergroot het zelfbewustzijn, en stelt ons in staat om stress te bestrijden door ons weerbaar te maken en ons te leren ontspannen. Er zijn verschillende manieren om te mediteren. Je hoeft niet godsdienstig te zijn of over heel veel vrije tijd te beschikken om te kunnen mediteren. Leeftijd speelt ook geen rol. Klinische onderzoeken naar de effecten van meditatie geven hoopvolle resultaten. Steeds meer gezondheidswerkers zijn ervan overtuigd geraakt dat meditatie, naast een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging, een plaats verdient in een gezonde leefstijl en het welzijn bevordert.

 Mediteren helpt om het evenwicht te herstellen tussen de linker- en rechterhersenhelft.
De linkerhelft regelt het denken, spreken en schrijven. Als we wakker zijn en veel denkwerk verrichten, zenden de hersenen snelle elektrische golven uit, de zogenaamde “bètagolven”. In deze staat zijn we rationeel bezig en kunnen we nadenken over verleden en toekomst. In de rechterhersenhelft zetelen gevoel, intuïtie en fantasie. Wanneer onze gevoelens worden aangesproken, bv. als we naar muziek luisteren, zenden de hersenen langzame elektrische golven, de “alfagolven”, uit. In deze toestand zijn we eerder receptief dan actief en kunnen we ons openstellen voor onze gevoelens. De “alfastatus” bereiken we gemakkelijker als we ons zelf toestaan in het heden en niet in de toekomst of het verleden te leven.

Vlak voor we in slaap vallen of meteen na het ontwaken, treedt deze toestand op, maar niet tijdens de slaap, want dan zenden de hersenen weer andere golven uit: de thèta- en deltagolven.

Als we wakker zijn, verkeren we meestal in de “bètastatus”. We zijn hooguit een uur in de “alfastatus”. Door deze tijd te verlengen helpt meditatie het evenwicht tussen verstand en gevoel te herstellen. Door mediteren leren we onze gevoelens toe te laten en de wereld te beleven in het nu, voordat de linkerhersenhelft ons vertelt wat we ervan moeten vinden.

Kortom: Meditatie kan het evenwicht tussen de rationele en de emotionele kant van de hersenen herstellen.

Bron: “Meditatie”, Lorraine Turner