HET GEHEIM VAN DE FILOSOFIE VAN DE WET VAN KARMA

De wereld van vandaag staat bekend als “het podium van toneel”, “een stopplaats voor reizigers”, maar ook als “het veld van actie”. Elk van ons doet continu twee dingen nl. het zaad zaaien en het fruit oogsten. Het Christendom noemt het “wat je zaait, zul je oogsten”, terwijl het Boeddhisme het “oorzaak en gevolg” noemt en de Hindu’s “de wet van karma”. De werkelijke betekenis van “karma” komt uit het Sanskrit, letterlijk naar het Engels vertaald: “Actie”- energie wat materie gebruikt. Karma begint zodra energie de ongeboren vrucht binnengaat.

We voeren dus constant karma uit en kunnen dit niet verzaken. Elke actie roept een gelijke en tegenovergestelde actie op. Dit is een feit. Als ik verdriet geef, zal ik definitief verdriet terug krijgen. Als ik geluk geef, zal ik definitief geluk terug krijgen. Hoe kan ik dan verdriet krijgen als ik zoveel geluk geef aan anderen? Er is namelijk een andere dimensie in karma. Ik, de ziel, heb vele andere acties uitgevoerd in vorige levens die allemaal verzameld zijn in een bepaalde periode van tijd. Karma en reïncarnatie hebben met elkaar te maken. Op het moment van sterven, verlaat de ziel het lichaam en niet omgekeerd. De ziel is eeuwig. Wat neem ik dan mee? Wat bepaalt mijn bestemming? Ik neem het verhaal mee dat ik geschreven heb, terwijl ik in het lichaam was. Dit verhaal bepaalt mijn bestemming. Wat ik nu doe, wordt opgeslagen voor wat er in de toekomst zal gebeuren. De wet van karma is evenals de natuurwetten onveranderbaar voor iedereen – rijk of arm, in tegenstelling tot de wetten van mensen, die wel te veranderen zijn. God heeft geen bemoeienis in de wet van karma, want wij voeren die acties/ karma uit – niet Hij. God laat ons enkel zien wat goed en slecht karma is. Goed karma is karma verricht in het bewustzijn van de ziel – levend licht in het lichaam – die verbonden is met God.

Slecht karma is karma verricht in het bewustzijn van het lichaam onder invloed van de vijf ondeugden: kám (lust), krodh (boosheid), moh (gehechtheid), lobh (hebzucht), ahankár (ego/arrogantie). Goed karma geeft mij en anderen geluk en slecht karma geeft mij en anderen verdriet. Tot nu toe hebben we door gebrek aan kennis zowel goede als slechte karma uitgevoerd en moeten wij dus het fruit ervan oogsten. Soms doen we dat door middel van het lichaam (ziekte). Als het lichaam ongerief ervaart, moet ik de verantwoordelijkheid ervan durven dragen en zo vereffenen. Geef God niet de schuld van jouw verrichte acties. Verder kunnen we door onze relaties karma vereffenen. De intentie waarmee je karma uitvoert, is heel belangrijk. Is je intentie zuiver en eerlijk of oneerlijk en egoïstisch? Sommige mensen ervaren heel veel geluk omdat ze goed karma verricht hebben en het fruit ervan ontvangen. Rája Yoga leert ons een diep geheim van karma: de verantwoordelijkheid van mijn leven is in mijn handen. Ik kan richting geven aan mijn leven en mijn bestemming veranderen. Ik ben de architect van mijn leven. De kortste weg om karma te vereffenen van zovele geboorten is:

a] stop met het uitvoeren van slechte karma en laat goede karma toenemen;

b] herinner  God zoveel als je kan – de kracht van herinnering verbrandt een deel van je zonde;

c] doe zoveel mogelijk liefdadige acties, zodat het aantal goede acties toeneemt.

Maar verwacht geen fruit van die acties. Iemand die geld doneert om zijn naam te verheerlijken, doneert vanuit zelfzuchtige motieven. Pas als de intentie zuiver en onzelfzuchtig is, zal je liefdadige acties verzamelen. Wanneer je dood gaat neem je alleen je goede en slechte karma mee. Je bezittingen, je huis en auto of je relaties, je moeder, vader, vrienden gaan niet mee en bepalen dus ook je bestemming niet en of je een goed of slechte persoon ben geweest. Zo ook kan een mens dus geen geboorte nemen in dieren. Uit een manjazaad kan geen bananenplant groeien. Mensen worden mensen en dieren worden dieren. Mensen komen in een rijk of arm gezin, in een gezond of ongezond lichaam afhankelijk van hun karma. De ziel van een dier is niet ontwikkeld en kan dus geen onderscheid maken tussen wat goed en kwaad, in tegenstelling tot de menselijke ziel die dat wel kan. God heeft ons mensen een intellect gegeven, dat we kunnen doen ontwaken door middel van spiritualiteit, door een relatie met Hem aan te gaan. Denk na voor je acties die je uitvoert, denk aan de gevolgen. Je gedachten worden je woorden. Je woorden worden je acties. Je acties worden je gewoonten. Je gewoonten worden je karakter. Je karakter wordt je bestemming.

 

Bron: Brahma Kumaris

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *