In het klaslokaal geen mobieltjes aub

Dagelijks ziet hij leerlingen geobsedeerd, verknocht, verslaafd aan hun telefoon. Het leidt tot slechte cijfers. Daarom pleit docent Vincent Fiddelaar voor een totaalverbod. 

De opkomst van de mobiele telefoon in het klaslokaal lijkt welhaast niet meer te stuiten. Of toch? De afgelopen jaren heb ik als docent op het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) het telefoongebruik in de klas zien toenemen. En zoals dat gaat, maatschappelijke ontwikkelingen komen altijd eerst en worden daarna gevolgd door regelgeving om die in goede banen te leiden. Scholen stellen regels op ten aanzien van het gebruik van de telefoon op school en specifiek in de klas.

Wat ik dagelijks zie, is dat leerlingen totaal geobsedeerd, verknocht, verslaafd zijn aan hun telefoon en daar voortdurend ook tijdens de lessen mee bezig zijn.

Elke les zie ik hoe het telefoongebruik leerlingen afleidt en afhoudt van hun werk. Boeken worden vaak vergeten, maar de telefoon nooit. Tijdens elke les is het de bedoeling dat leerlingen zelfstandig aan de slag gaan na de klassikale uitleg. 

Dan pakken ze hun mobiel, want dat is veel prettiger dan diep te moeten nadenken over een vraagstuk

Welke werkvorm er ook wordt ingezet, een deel van de tijd dienen ze zelfstandig individueel of samen te werken aan sommen, opdrachten of vraagstukken, al naar gelang het vak. En elke keer weer zie ik wat er op dat moment gebeurt, dan pakken ze hun mobiel, want dat is veel prettiger en makkelijker dan diep te moeten nadenken over een vraagstuk.

Concentratiestoornissen

Er is inmiddels al uitgebreid onderzoek gedaan naar dit fenomeen en vastgesteld dat het telkens schakelen tussen telefoon en lesstof de concentratie ondermijnt. En er zijn al zoveel leerlingen met concentratiestoornissen.

Hoe meer een leerling tijdens de lessen met zijn of haar telefoon bezig is, des te slechter de cijfers worden.

Ja, er zijn regels bij ons op school. De telefoon moet worden uitgeschakeld en in de tas. Maar dat gebeurt niet en als je de regel consequent wilt handhaven na één keer waarschuwen, dan kan je meer dan de helft van de leerlingen wel wegsturen. Het is gewoon voor velen te moeilijk de telefoon in de tas te laten. Mijn inschatting is dat het niet eens kwade opzet is, maar dat de telefoon binnen handbereik, of liever nog in de hand, even vanzelfsprekend is als ademhalen, het gebeurt gedachteloos.

Natuurlijk kun je de mobiele telefoon integreren in de les. Leerlingen kunnen er dingen mee opzoeken, meedoen met een quiz van Kahoot! (vaak van dubieuze kwaliteit) en ook bij wiskundesommen schijnt de telefoon nuttig te kunnen zijn. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen. Want na kort educatief gebruik valt de leerling weer terug in het vermaak van Snapchat en wat al niet meer.

Bildung

Maar omdat het onderwijs meer is dan kennisoverdracht en het ook moet gaan over zogeheten Bildung, de vorming van jongeren, pleit ik ervoor dat de telefoon buiten het klaslokaal blijft. Als wij als docenten leerlingen moeten voorbereiden op hun toekomstige plaats in de maatschappij dan moeten we hen misschien soms weleens beperkingen opleggen.

Op de werkplek kan men ook niet telkens maar op de telefoon kijken

Als het klaslokaal voortaan gevrijwaard blijft van mobiele telefoons zal bovendien de arbeidsvreugde van docenten toenemen.

Misschien vindt u mij wel reactionair, ouderwets of denkt u dat ik een verzuurde docent ben die het gezeik om die telefoon beu is. Of vindt u mij een hopeloos geval omdat ik nog steeds niet doorheb dat die telefoon gewoon niet meer is weg te denken. Toch denk ik dat met een lokaalverbod de onvertraagde doorstroom en het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs omhoog zullen gaan.

Bron: https://www.trouw.nl/opinie/in-het-klaslokaal-geen-mobieltjes-aub~abeadf1c/