Het leven van de Hindoestaanse vrouwen tijdens de immigratie

Op vrijdag 17 maart 2017 hield de historica Tanya Sitaram in een bijna volle Ballroom van  het  Lalla Roohk gebouw een lezing over het leven van de Hindoestaanse vrouwen tijdens de contractperiode van 1873-1921. De historica haalde diverse zaken aan waarbij de vrouwen het slachtoffer waren van geweld;

Ze is  tijdens  haar archiefonderzoek  documenten tegengekomen over de leef- en woonomstandigheden van de contractarbeiders.  Zelfden of nooit werd onderzoek gepleegd naar het leven van vooral de vrouwen. Door  haar onderzoek  bespreekt Tanya Sitaram nu deze vrouwen en brengt hen voor het voetlicht.

Dat ze het zwaar hadden valt niet te ontkennen; ze verrichten het harde veldwerk, deden het huishouden en hadden  ook  nog de zorg van de  kinderen en de man .Vaak waren ze ook nog het slachtoffer van geweld en verkrachting door  de bazen en ook door hun eigen mannen werden ze vaak mishandeld; de mannen waren vaak  dronken met alle bijbehorende ellende. Een ander  groot probleem  was  dat er ongeveer drie keer zoveel mannen waren als vrouwen. Deze scheve verhouding tussen de aantallen  was het  gevolg  van  de werving in India en had consequenties voor hun sociale, economische en juridische positie in Suriname.

De vrouwen  hadden  een relatieve  machtpositie omdat zij in  de  minderheid waren; het kwam voor dat een vrouw relaties onderhield  met meerdere mannen; hierdoor ontstond er jaloezie en kwamen er ook conflicten voor met geweld toepassing en  nam het aantal kinderhuwelijken ook toe. De  vrouwen werden onderdrukt en er was sprake van opoffering, maar ze gedroegen zich kranig en moedig. Er was sprake van sterke onderlinge solidariteit.

Met haar onderzoek heeft de historica een andere dimensie gebracht in  het leven tijdens de Immigratieperiode; er zullen vast wel  meer historici komen met andere openbaringen, daarvoor is er nog genoeg stof in de archieven. Enkele weken  geleden  had de historicus dr. Radjinder Bhagwanbali een presentatie over de heldendaden van de Immigrante  Tetary [thethari]. De emigratie naar Suriname van Hindoestanen zal  nog vele jaren stof tot nadenken opleveren om zaken in een juist perspectief te kunnen bezien.