Het proces van de Natuurwetten tijdens de 9 dagen van Navrátri

Tijdens de 9 dagen van Navrátri zijn de Natuurwetten/Oerkrachten (Shakti’s), die verantwoordelijk zijn voor de gehele schepping, in hun originele vormen, levendig. Deze Shakti’s zijn ook bekend als “Mother Divine” of Moeder Natuur. 

Deze Natuurwetten zijn levendig en toegankelijk voor eenieder tijdens deze 9 dagen van Mother Divine in hun oorspronkelijke vormen van Ontbinding, Onderhoud en Creatie (Durgá, Mahá-Lakshmí en Sarasvatí).

Alle groei en evolutie vindt in deze volgorde plaats:

 1. De vernietiging van het oude

 2. Onderhoud

 3. Creatie van het nieuwe. 

Om te groeien en om het nieuwe te creëren, moet het oude eerst worden vernietigd.

De eerste 3 dagen van Mother Divine staan ​​bekend als de Mahá-Durgá Natuurwetten/energieën, die alle onzuiverheden, kwaad, zonden en onwetendheid vernietigen, die lijden veroorzaken, in onszelf en in anderen. 

Nadat we gezuiverd zijn door de Durgá-Natuurwetten, worden Mahá-Lakshmí’s Natuurwetten en energieën (Shakti’s) in de 3 dagen daarna levendig. Deze Natuurwetten schenken ons alle rijkdom en comfort om ons te ondersteunen. 

Rijkdom in zijn 8 vormen is: totale rijkdom, geld, voedsel (granen), dieren (voertuigen), kinderen (nageslacht), moed (moed en kracht), onderwijs (kennis) en overwinning.

De laatste 3 dagen wordt Mahá-Sarasvatí levendig, de Natuurwetten van wijsheid en kennis. Alleen door kennis kunnen we een beter leven voor onszelf en anderen creëren.

Het hele proces in deze 9 dagen is dus Vernietiging (van onwetendheid), Onderhoud (door rijkdom) en Schepping (door kennis). Deze 9 dagen worden als een zeer gunstige tijd beschouwd. Om maximaal te profiteren van deze dagen kun je rustig luisteren naar de Mahárishi Vedische Pand.it’s , die mantra’s chanten die betrekking hebben op deze 9 dagen. Ze zijn hier gedurende deze tijd te vinden op: http://www.maharishichannel.in/,  kanaal 3

Ian G. Thijm, TM-leraar