Het verkrijgen van een menselijk lichaam is zeldzaam

Er zijn vier miljoen levensvormen die een ziel kan aannemen. Het verkrijgen van een menselijk lichaam is iets zeldzaams – maak er ten volle gebruik van. Elke seconde in het menselijk leven is erg waardevol. Als u er geen waarde aan hecht, dan zult u uiteindelijk huilen. Omdat u een mens bent, heeft God u het vermogen gegeven om na te denken en te beslissen wat goed en slecht is. M.a.w. u kunt de best mogelijke actie ondernemen.

Beschouw uzelf niet als een zwak of gevallen wezen. Wat er tot nu toe ook gebeurd mocht zijn omdat u het niet wist, wees in het vervolg voorzichtig. Als u na het verkrijgen een menselijk lichaam God niet kunt bereiken, dan hebt u een diamant voor de prijs van spinazie verkocht. Het is veel beter om als mens geboren te worden dan als een devatá (god). Geboren worden als devatá is vergelijkbaar met de geboorte van elke andere levensvorm. De gedachten van de devatá’s dwalen onophoudelijk door de overvloedige aanwezigheid van leuke dingen in de hemelsferen, en dus kunnen ze geen purushártha (acties in overeenstemming met de doelstellingen van het menselijk leven en de evolutie) uitvoeren. Om deze reden wordt de menselijke geboorte beschouwd als superieur, omdat door het zoveel mogelijk uitvoeren van purushártha men uiteindelijk een kan worden met God. Een mens is als een klomp puur goud, terwijl devatá’s als stukken van fijne juwelen zijn. Na te zijn geperfectioneerd als sieraden is de vooruitgang voltooid, en kan het niet verder worden verbeterd. Anderzijds, met goud dat nog niet is bewerkt door de juwelier, kan nog van alles gedaan worden. Vandaar dat gezegd wordt dat de geboorte van een mens de beste geboorte is voor actie. Na het bereiken van deze geboorte moet men niet onzorgvuldig handelen en moeten de beste purushártha’s nauwgezet worden uitgevoerd. Vervullen van de eigen dharma met het behouden van het geloof in Paramátmá is de grootste purushártha. Streef ernaar om in dit leven een met God te worden. Heb vast geloof in de heilige boeken en vertoef in gezelschap van die verstandige mensen, die ook vertrouwen hebben in deze boeken. Alleen dan zal het doel van je leven worden vervuld.

Verricht zonder aarzeling goed werk. In werkelijkheid is het doel van het leven om de geest te weerhouden van de betrokkenheid met deze wereld. Als men zich bezighoudt met de spirituele praktijken van Bhagaván en over Hem blijft denken en spreken, dan zal de geest beginnen stil te staan bij Hem en na enige tijd zal het zichzelf terugtrekken uit sansára (het wereldse).

Mocht er een negatieve gedachte ontstaan, dan moeten we proberen om het uit te stellen naar een later tijdstip door te zeggen: “Ik zal het morgen doen, of de dag daarna”. Op deze manier kunnen verkeerde handelingen steeds worden uitgesteld.

Bron: Gurudev/TM