Himmat, Vertraco Shipping en Stg. OHM doneren hulpgoederen i.v.m. 150 jaar Hindustaanse Immigratie

Vriendengroep Himmat uit Nederland is bekend met hun “Goede doelen project SU” en heeft reeds 26 containers naar Suriname gestuurd met (medische) hulpgoederen zoals rollators, rolstoelen en school-en sportattributen. Hiermee zijn sociaal zwakke ouderen, kwetsbare jeugd, scholen, kindertehuizen en sportverenigingen e.a. ondersteund. Het hele jaar door worden deze goederen verzameld, opgeslagen en met medewerking van de firma Vertraco Shipping kosteloos naar Suriname vervoerd. Stichting Organisatie Hindoe Media (OHM), een lokale partner heeft in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een Gezondheids/Immigratie beurs, de Ápravási Milan, georganiseerd in verband met de herdenking van 150 jaar Hindustaanse Immigratie. Deze mijlpaal wensten Vertraco Shipping en VG Himmat niet onopgemerkt voorbij te willen laten gaan en zijn speciaal overgevlogen uit Nederland. Bij de opening van de beurs hebben Vertraco directeur Jan Brinkman en de Vriendengroep coördinator Soerin Malhoe samen met OHM-bestuurslid Bhagwan Gangaram Panday onder het toeziend oog van president Santokhi, medische goederen overhandigd aan Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid. De minister overhandigde op zijn beurt deze goederen aan de First Lady, Melissa Seenacherry, voor haar sociale projecten. Zowel minister Ramadhin, de first lady als de president bedankten VG Himmat/OHM voor hun nobel werk en Vertraco directeur Brinkman voor zijn vele donaties. Eerder op de avond zijn er 150 bijzondere personen gehuldigd door de Stg. OHM en CUS waartoe ook de heren Soerin Malhoe en Jan Brinkman behoorden vanwege hun sociale bijdrage aan de Surinaamse maatschappij.

OHM pr150jr