Hindi Diploma uitreiking en motivatie sessie Nickerie

Op zaterdag 10 december bracht het bestuur van SHP een bezoek aan Nickerie om de Hindi diploma’s van de geslaagden van dat distrikt,  uit te reiken. De uitreiking vond plaats op de Kweekschool van Nickerie. Tot de genodigden behoorden de geslaagden, de voorzitters van Mandirs, de voorzitter van stichting SARI,  enkele ouders van de geslaagden en de Distrikts Commissaris.

De voorzitter van SHP sprak de genodigden toe. Het ligt in de bedoeling om Hindi in de overwegend Hindustaanse bevolkte distrikt te stimuleren. De afgelopen jaren is de opkomst bij Hindi examens heel weinig vanuit dit distrikt. Hij hoopt dat er nieuwe docenten en scholen gaan deelnemen in het nieuwe schooljaar.

Distrikts Commissaris 
Zij heette iedereen welkom in haar distrikt.
Ze was blij te vernemen, dat SHP de Hinditaal tot grotere hoogten wil brengen. Ze moedigde iedereen aan om onze taal en cultuur niet te laten verwateren en niet te verwesteren, anders hebben we niets om te geven. We moeten niet vergeten vanwaar we gekomen zijn.  Ze heeft 2 diploma’s, maar heeft de gelegenheid niet gehad om verder te gaan.  In Guyana zingen ze de liederen, maar kunnen die niet verstaan. Wat dit betreft zijn we gezegend, zei ze.

Ze hoopt dat het wensenpakket van de SHP in vervulling gaat. Ze zei dat wat de Hindilessen betreft  er in het begin veel leerlingen zijn, naarmate de tijd verstrijkt neemt het aantal af.

De ouderen moeten de jongeren naar voren schuiven, ookal maken ze fouten, maar daardoor leren ze . Ze zei dat ze de indruk heeft dat mensen zich schamen voor hun taal, dat ze niet durven luid op namaste of Rám Rám te zeggen. Als we niets doen, dan is over 10 jaar of eerder alles verloren en daar zijn dan wij zelf verantwoordelijk voor.

We moeten trots zijn op onze taal. Laten we elkaar ondersteunen. Als we geen kennis (Giyán) hebben over iets, dan zullen we geloven wat anderen ons vertellen en zo kan je ook voor de gek gehouden worden.

Ze is altijd bereid haar ondersteuning te geven, als het om Dharma gaat.
Ze bedankte haar ouders voor wat ze van hun heeft meegekregen, anders zou ze vandaag hier staan en niets kunnen betekenen.

Tenslotte feliciteerde ze al de geslaagden en wenste hun veel succes verder.

Ze sloot af met een korte bhajan ter ere van ouders, Guru’s, Devtá”s en Rishi’s.

Satjanand Pramsoekh
Voorzitter Stichting Jagran Mandal Suriname